Επιλέξτε ένα φάκελο για αναπαραγωγή.

Επιλογή Περιγραφή
(Ονομα φακέλου) Οι εικόνες σε όλους τους φακέλους με το επιλεγμένο όνομα θα είναι ορατές κατά την αναπαραγωγή. Οι φάκελοι μπορούν να μετονομαστούν χρησιμοποιώντας την επιλογή Storage folder > Rename στο μενού λήψης φωτογραφιών ( 0 Storage Folder ).
Ολα Οι εικόνες σε όλους τους φακέλους θα είναι ορατές κατά την αναπαραγωγή.
Ρεύμα Μόνο οι εικόνες στον τρέχοντα φάκελο θα είναι ορατές κατά την αναπαραγωγή.