Εάν είναι επιλεγμένο το On , οι εικόνες "υψηλές" (με προσανατολισμό πορτραίτου) θα περιστραφούν αυτόματα για εμφάνιση κατά την αναπαραγωγή. Λάβετε υπόψη ότι επειδή η ίδια η κάμερα βρίσκεται ήδη στον κατάλληλο προσανατολισμό κατά τη λήψη, οι εικόνες δεν περιστρέφονται αυτόματα κατά την ανασκόπηση της εικόνας.