Επιλέξτε την εικόνα που εμφανίζεται μετά τη διαγραφή μιας εικόνας.

Επιλογή Περιγραφή
S Εμφάνιση επόμενου Εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα (εάν δεν υπάρχει η ακόλουθη εικόνα-—δηλαδή, εάν η διαγραμμένη εικόνα ήταν η τελευταία εικόνα—θα εμφανιστεί η προηγούμενη εικόνα).
T Εμφάνιση προηγούμενου Εμφανίζεται η προηγούμενη εικόνα (εάν δεν υπάρχει προηγούμενη εικόνα-—δηλαδή, εάν η διαγραμμένη εικόνα ήταν η πρώτη εικόνα—θα εμφανιστεί η επόμενη εικόνα).
U Συνεχίστε όπως πριν Εάν κάνατε κύλιση στις φωτογραφίες με τη σειρά που εγγράφηκε, η ακόλουθη εικόνα θα εμφανιστεί όπως περιγράφεται για το Εμφάνιση επόμενου . Εάν κάνατε κύλιση στις φωτογραφίες με αντίστροφη σειρά, η προηγούμενη εικόνα θα εμφανιστεί όπως περιγράφεται στο Εμφάνιση προηγούμενης .