Διαγραφή πολλαπλών εικόνων.

Επιλογή Περιγραφή
Q Επιλεγμένο Διαγραφή επιλεγμένων εικόνων.
i Επιλέξτε ημερομηνία Διαγράψτε όλες τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε επιλεγμένες ημερομηνίες.
R Ολα Διαγράψτε όλες τις φωτογραφίες στον φάκελο που έχει επιλεγεί για αναπαραγωγή.