Βαθμολογήστε φωτογραφίες ή σημειώστε τις ως υποψήφιες για μεταγενέστερη διαγραφή. Πατήστε 4 ή 2 για να επισημάνετε φωτογραφίες και πατήστε 1 ή 3 για να επιλέξετε μια βαθμολογία από μηδέν έως πέντε αστέρια ή επιλέξτε d για να επισημάνετε την εικόνα ως υποψήφια για μεταγενέστερη διαγραφή (για να δείτε την επισημασμένη εικόνα σε πλήρη οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το X κουμπί). Πατήστε το J για έξοδο όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία.