Προβάλετε μια προβολή διαφανειών των εικόνων στον τρέχοντα φάκελο αναπαραγωγής ( 0 Φάκελος αναπαραγωγής ).

Επιλογή Περιγραφή
Αρχή Έναρξη προβολής διαφανειών.
Τύπος εικόνας Επιλέξτε τον τύπο της εικόνας που εμφανίζεται μεταξύ Στατικές εικόνες και ταινίες , Μόνο ακίνητες εικόνες και Μόνο ταινίες , ή επιλέξτε Κατά βαθμολογία για να προβάλετε μόνο φωτογραφίες με επιλεγμένες βαθμολογίες (επισημάνετε αξιολογήσεις και πατήστε 2 για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή).
Διάστημα καρέ Επιλέξτε πόσο καιρό θα εμφανίζεται κάθε εικόνα.

Για να ξεκινήσετε την προβολή διαφανειών, επισημάνετε το Έναρξη και πατήστε J . Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν ενώ η παράσταση είναι σε εξέλιξη:

  • Παράλειψη προς τα πίσω/παρακάμψη μπροστά : Πατήστε 4 για να επιστρέψετε στο προηγούμενο καρέ, 2 για μετάβαση στο επόμενο καρέ.
  • Προβολή πρόσθετων πληροφοριών φωτογραφίας : Πατήστε 1 ή 3 για να αλλάξετε ή να αποκρύψετε τις πληροφορίες φωτογραφίας που εμφανίζονται (μόνο στατικές εικόνες).
  • Παύση : Πατήστε το J για παύση της προβολής διαφανειών. Για επανεκκίνηση, επισημάνετε το Restart και πατήστε J .
  • Προσαρμογή έντασης : Πατήστε X κατά την αναπαραγωγή ταινίας για να αυξήσετε την ένταση, W για μείωση.
  • Έξοδος από το μενού αναπαραγωγής : Πατήστε G για να τερματίσετε την προβολή διαφανειών και να επιστρέψετε στο μενού αναπαραγωγής.
  • Έξοδος στη λειτουργία αναπαραγωγής : Πατήστε K για να τερματίσετε την προβολή διαφανειών και να βγείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.
  • Έξοδος στη λειτουργία λήψης : Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης.

Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου όταν τελειώνει η εκπομπή. Επιλέξτε Επανεκκίνηση για επανεκκίνηση ή Έξοδος για να επιστρέψετε στο μενού αναπαραγωγής.