Επιλέξτε τις διαθέσιμες πληροφορίες στην οθόνη πληροφοριών φωτογραφιών αναπαραγωγής. Επισημάνετε τις επιλογές και πατήστε 2 για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε. Τα στοιχεία που επιλέγονται για εμφάνιση κατά την αναπαραγωγή πλήρους κάδρου υποδεικνύονται με εικονίδια L Για να επιστρέψετε στο μενού αναπαραγωγής, πατήστε το J .