Επιλέξτε εάν οι φωτογραφίες θα εμφανίζονται αυτόματα αμέσως μετά τη λήψη.

Επιλογή Περιγραφή
Επί Οι φωτογραφίες εμφανίζονται στην επιλεγμένη οθόνη (οθόνη ή σκόπευτρο) κατά τη λήψη.
Ενεργό (μόνο οθόνη) Οι φωτογραφίες εμφανίζονται μετά τη λήψη μόνο όταν η οθόνη χρησιμοποιείται για το καδράρισμα λήψεων. Οι φωτογραφίες δεν εμφανίζονται στο σκόπευτρο κατά τη λήψη.
Μακριά από Οι φωτογραφίες μπορούν να προβληθούν μόνο πατώντας το κουμπί K