Als [ AAN ] is geselecteerd, verschijnt er een rode rand rond de opnameweergave terwijl de video-opname bezig is. Dit helpt gemiste opnamen te voorkomen door u te waarschuwen wanneer de opname bezig is.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video