Kies de rol die de kaart in Slot 2 speelt wanneer er twee geheugenkaarten in de camera zijn geplaatst.

Keuze

Beschrijving

P

[ Overloop ]

De kaart in sleuf 2 wordt alleen gebruikt als de kaart in sleuf 1 vol is.

Q

[ Back-up ]

Elke foto wordt twee keer opgenomen, één keer op de kaart in sleuf 1 en nogmaals op de kaart in sleuf 2.

R

[ RAW-sleuf 1 - JPEG-sleuf 2 ]

 • NEF (RAW)-kopieën van foto's die zijn gemaakt met de instellingen van RAW + JPEG worden alleen opgeslagen op de kaart in sleuf 1, JPEG-kopieën alleen op de kaart in sleuf 2.

 • Foto's die met andere instellingen voor beeldkwaliteit zijn gemaakt, worden twee keer met dezelfde instelling opgenomen, één keer op de kaart in sleuf 1 en nogmaals op de kaart in sleuf 2.

O

[ JPEG-sleuf 1 - JPEG-sleuf 2 ]

 • Er worden twee JPEG-kopieën gemaakt, één op elke geheugenkaart.

 • De kopie die op de kaart in sleuf 1 is opgeslagen, wordt opgenomen met de beeldkwaliteit en het formaat die zijn geselecteerd via de T -knop of het foto-opnamemenu. De kopie die op de kaart in sleuf 2 is opgeslagen, wordt opgeslagen met een beeldkwaliteit van [ JPEG basic ] en een formaat van [ Medium ] of [ Klein ]. Het formaat kan worden geselecteerd door op 2 te drukken wanneer [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] is gemarkeerd.

 • Bij beeldkwaliteiten van RAW of RAW + JPEG is deze optie gelijk aan [ Back -up].

Let op: [RAW-sleuf 1 - JPEG-sleuf 2]

Als [ AAN ] is geselecteerd voor [ Meervoudige belichting ] > [ Individuele foto's opslaan (RAW) ] in het foto-opnamemenu, of als [ AAN ] is geselecteerd voor [ HDR-overlay ] > [ Individuele foto's opslaan (RAW) ] in de foto opnamemenu, worden onbewerkte kopieën van de afzonderlijke NEF (RAW)-foto's waaruit elke meervoudige belichting of HDR-foto bestaat, samen met de JPEG-composiet op beide geheugenkaarten opgeslagen, ongeacht de optie die is geselecteerd voor beeldkwaliteit.

[ Back -up], [ RAW-sleuf 1 - JPEG-sleuf 2 ] en [ JPEG-sleuf 1 - JPEG-sleuf 2 ]
 • Het opnamescherm en het bedieningspaneel tonen het aantal resterende opnamen op de kaart met de minste beschikbare ruimte.

 • De ontspanknop wordt uitgeschakeld wanneer een van beide kaarten vol is.

Foto's in twee formaten bekijken
 • Gebruik het item [ PB-sleuf voor opnemen in twee formaten ] in het weergavemenu om de sleuf te kiezen van waaruit foto's in twee formaten worden afgespeeld.

 • Wanneer u foto's in twee formaten bekijkt, kunt u de andere kopie bekijken met [ Spring naar kopiëren op andere kaart ] in het i -menu.

Video's opnemen

De sleuf waarin video's worden opgenomen, wordt geselecteerd met [ Destination ] in het video-opnamemenu.

Kopieën verwijderen

Wanneer u foto's verwijdert die zijn opgenomen met [ Backup ], [ RAW Slot 1 -JPEG Slot 2 ] of [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ], hebt u de keuze om beide kopieën te wissen of alleen de kopie op de kaart in de huidige sleuf .

 • Als u tijdens het afspelen op O ( Q ) drukt wanneer een foto die met een van deze opties is gemaakt, is gemarkeerd, wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

 • Om alleen de kopie op de kaart in de huidige sleuf te verwijderen, markeert u [ Geselecteerde afbeelding ] en drukt u nogmaals op O ( Q ).

 • Om beide kopieën te verwijderen, markeert u [ Zelfde foto's op 1 en 2 ] en drukt u op O ( Q ).

 • Als er een spraakmemo aan de afbeelding is toegevoegd, wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Om alleen de spraakmemo te verwijderen, markeert u [ Alleen spraakmemo ] en drukt u op O ( Q ).

Opties verwijderen

Gebruik het item [ Foto's uit beide sleuven verwijderen ] in het afspeelmenu om de opties te kiezen die worden weergegeven wanneer een foto wordt verwijderd.