Sformatuj karty pamięci. Aby rozpocząć formatowanie, wybierz gniazdo karty pamięci i wybierz [ Tak ]. Pamiętaj, że formatowanie trwale usuwa wszystkie zdjęcia i inne dane z karty. Przed sformatowaniem upewnij się, że wykonałeś kopie zapasowe zgodnie z wymaganiami.

Uwaga: podczas formatowania

Nie wyłączaj aparatu ani nie wyjmuj kart pamięci, dopóki z wyświetlacza nie zniknie komunikat [ Formatowanie karty pamięci ].

Przyciski formatowania

Przytrzymanie obu przycisków formatowania ( O / Q i S / Q ) wciśniętych przez ponad dwie sekundy powoduje wyświetlenie okna dialogowego z prośbą o wybranie karty do sformatowania.