Formatirajte pomnilniške kartice. Za začetek formatiranja izberite režo za pomnilniško kartico in izberite [ Da ]. Upoštevajte, da formatiranje trajno izbriše vse slike in druge podatke na kartici. Pred formatiranjem naredite potrebne varnostne kopije.

Pozor: Med formatiranjem

Ne izklapljajte fotoaparata in ne odstranjujte pomnilniških kartic, dokler sporočilo [ Formatting memory card ] ne izgine z zaslona.

Gumbi za formatiranje

Če oba gumba za formatiranje ( O / Q in S / Q ) držite pritisnjena več kot dve sekundi, se prikaže pogovorno okno, ki vas poziva, da izberete kartico za formatiranje.