Formatirajte pomnilniške kartice. Za začetek formatiranja izberite režo za pomnilniško kartico in izberite [ Da ]. Upoštevajte, da formatiranje trajno izbriše vse slike in druge podatke na kartici. Pred formatiranjem poskrbite, da boste po potrebi naredili varnostne kopije.

Pozor: med formatiranjem

Ne izklapljajte fotoaparata in ne odstranjujte pomnilniških kartic, dokler z zaslona ne izgine sporočilo [ Formatting memory card ].

Gumbi za oblikovanje

Če držite oba gumba za formatiranje ( O / Q in S / Q ) pritisnjena več kot dve sekundi, se prikaže pogovorno okno, ki vas pozove, da izberete kartico za formatiranje.