Izberite, ali se sprožilec lahko sproži, ko v fotoaparatu ni vstavljene pomnilniške kartice.

Možnost

Opis

a

[ Sprostitev zaklenjena ]

Zaklopa ni mogoče sprostiti, če pomnilniška kartica ni vstavljena.

b

[ Omogoči izdajo ]

Zaklop lahko sprostite brez vstavljene pomnilniške kartice. Nobena slika ne bo posneta; med predvajanjem fotoaparat prikaže [ Demo ].