Prednastavitve IPTC lahko ustvarite ali uredite na fotoaparatu in jih vdelate v nove fotografije, kot je opisano spodaj.

 • Naložite lahko tudi prednastavitve IPTC, ustvarjene v računalniku.

 • Če želite ustvariti prednastavitve IPTC in jih shraniti na pomnilniške kartice za kasnejši uvoz, uporabite upravitelja prednastavitev IPTC ( Upravitelj prednastavitev IPTC ).

Ustvarjanje, preimenovanje, urejanje in kopiranje prednastavitev

Označite [ Uredi/shrani ] in pritisnite 2 za prikaz seznama obstoječih prednastavitev [ Izberite prednastavitev za urejanje ali shranjevanje ].

 • Če želite urediti ali preimenovati prednastavitev, jo označite in pritisnite 2 . Če želite ustvariti novo prednastavitev, označite »Neuporabljeno« in pritisnite 2 .

  • [ Preimenuj ]: preimenujte prednastavitev.

  • [ Uredi informacije IPTC ]: Prikažite izbrano prednastavitev ( Pozor: Informacije IPTC ). Izbrana polja lahko po želji urejate.

 • Če želite kopirati prednastavitev, jo označite in pritisnite X . Označite cilj, pritisnite J in poimenujte kopijo.

Brisanje prednastavitev

Če želite izbrisati prednastavitve, označite [ Delete ] in pritisnite 2 .

Vdelava prednastavitev

Če označite [ Auto embed during shooting ] in pritisnete 2 , se prikaže seznam prednastavitev. Označite prednastavitev in pritisnite J ; izbrana prednastavitev bo vdelana v vse naslednje fotografije. Če želite onemogočiti vdelavo, izberite [ Off ].

Ogled podatkov IPTC
 • Vdelane prednastavitve si lahko ogledate na strani [ Podatki IPTC ] v prikazu informacij o fotografiji.

 • Za prikaz strani [ IPTC data ] izberite ( M ) tako [ Shooting data ] kot [ IPTC data ] za [ Playback display options ] v meniju za predvajanje.

Kopiranje prednastavitev na pomnilniško kartico

Če želite kopirati prednastavitve IPTC iz fotoaparata na pomnilniško kartico, izberite [ Load/save ] > [ Slot 1 ] ali [ Slot 2 ], nato označite [ Copy to card ] in pritisnite 2 . Izberite želeno prednastavitev in cilj (1–99) ter pritisnite J , da kopirate prednastavitev na kartico.

Kopiranje prednastavitev v kamero

Kamera lahko shrani do deset prednastavitev; če želite kopirati prednastavitve IPTC s pomnilniške kartice na izbran cilj v fotoaparatu, izberite [ Load/save ] > [ Slot 1 ] ali [ Slot 2 ], nato označite [ Copy to camera ] in pritisnite 2 .

 • Označite prednastavitev in pritisnite J , da nadaljujete na seznam [ Izberi cilj ]. Za predogled označene prednastavitve pritisnite W ( Q ) namesto pritiska na J . Po predogledu prednastavitve pritisnite J , da nadaljujete na seznam [ Izberite destinacijo ].

 • Označite cilj in pritisnite J , da prikažete pogovorno okno, kjer lahko poimenujete prednastavitev. Poimenujte prednastavitev po želji in pritisnite X , da kopirate prednastavitev v fotoaparat.

 • Poleg desetih zgoraj omenjenih prednastavitev lahko fotoaparat shrani do tri prednastavitve XMP/IPTC, ustvarjene v računalniku in shranjene v formatu XMP. Prednastavitve XMP/IPTC med predvajanjem niso prikazane. Prav tako jih ni mogoče kopirati iz fotoaparata na pomnilniško kartico.

Opozorilo: informacije IPTC
 • Kamera podpira samo standardne latinske alfanumerične znake. Drugi znaki ne bodo prikazani pravilno, razen v računalniku.

 • Imena prednastavitev ( Ustvarjanje, preimenovanje, urejanje in kopiranje prednastavitev ) so lahko dolga do 18 znakov. Če z računalnikom ustvarite prednastavitev z daljšim imenom, bodo vsi znaki po osemnajstem izbrisani.

 • Število znakov, ki se lahko pojavijo v vsakem polju, je navedeno spodaj. Vsi znaki, ki presegajo omejitev, bodo izbrisani.

Polje

Maks. dolžina

Napis

2000

ID dogodka

64

Naslov

256

Ime predmeta

256

Mesto

256

Država

256

Država

256

Kategorija

3

Supp. Mačka. (dodatne kategorije)

256

Linija avtorja

256

Naslov avtorske vrstice

256

Pisatelj/urednik

256

Kredit

256

Vir

256

IPTC

IPTC je standard, ki ga je vzpostavil Mednarodni svet za tiskovne telekomunikacije (IPTC) z namenom razjasniti in poenostaviti informacije, ki so potrebne, ko se fotografije delijo z različnimi publikacijami.

Upravitelj prednastavitev IPTC

Prednastavitve IPTC lahko ustvarite v računalniku in shranite na pomnilniške kartice s programsko opremo IPTC Preset Manager. IPTC Preset Manager lahko brezplačno prenesete s spodnjega URL-ja. Navodila za uporabo so na voljo preko spletne pomoči.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/