V fotografskem načinu se zaslon za fotografiranje zatemni, da prihrani energijo približno 15 sekund, preden se izteče časovnik pripravljenosti.

Možnost

Opis

[ VKLOPLJENO ]

Omogoči varčevanje z energijo. Hitrost osveževanja zaslona se lahko zmanjša.

[ IZKLOP ]

Onemogoči varčevanje z energijo. Opomba, če izberete [ OFF ], ne ustavite zatemnitve zaslona za fotografiranje nekaj sekund pred iztekom časovnika pripravljenosti.

Varčevanje z energijo (način fotografije)

Upoštevajte, da tudi če je izbrana [ ON ], varčevanje z energijo ne bo delovalo:

  • če je izbrana [ Brez omejitve ] za nastavitev po meri c3 [ Zakasnitev izklopa ] > [ Časovnik pripravljenosti ] ali če je izbrana zamuda manjša od 30 sekund,

  • med povečavo,

  • ko je kamera povezana z drugo napravo prek HDMI,

  • medtem ko je kamera povezana z računalnikom in izmenjuje podatke z računalnikom preko USB, oz

  • medtem ko je kamera priključena na napajalnik.