Dodajte komentar novim fotografijam, ko so posnete. Komentarje si lahko ogledate v zavihku NX Studio [ Info ].

Vnos komentarja

Vnesite komentar do 36 znakov. Označite [ Input comment ] in pritisnite 2 za prikaz pogovornega okna za vnos besedila. Za informacije o vnosu besedila glejte “Vnos besedila” ( Vnos besedila ).

Pripni komentar

Komentarji bodo priloženi slikam, posnetim, ko je [ Priloži komentar ] na [ VKLOPLJENO ].

Informacije o fotografiji
  • Komentarje si lahko ogledate na strani [ Drugi podatki o fotografiranju ] v prikazu informacij o fotografiji.

  • Za prikaz strani [ Other shooting data ] izberite ( M ) tako [ Shooting data ] kot [ Other shooting data ] za [ Playback display options ] v meniju za predvajanje.