Dodajanje podatkov o avtorskih pravicah novim fotografijam, ko so posnete. Informacije o avtorskih pravicah si lahko ogledate na zavihku NX Studio [ Info ].

Vnesite imena fotografa (največ 36 znakov) in imetnika avtorskih pravic (največ 54 znakov). Označite [ Izvajalec ] ali [ Avtorske pravice ] in pritisnite 2 da se prikaže pogovorno okno za vnos besedila. Za informacije o vnosu besedila glejte »Vnos besedila« ( Vnos besedila ).

Informacije o avtorskih pravicah bodo priložene slikam, posnetim, ko je [ Priloži informacije o avtorskih pravicah ] [ VKLOPLJENO ].

  • Da preprečite nepooblaščeno uporabo imen izvajalca ali imetnika avtorskih pravic, se prepričajte, da je [ IZKLOPLJENO ] izbrano za [ Priloži informacije o avtorskih pravicah ], preden posodite ali prenesete fotoaparat na drugo osebo. Prav tako se morate prepričati, da sta polja za izvajalca in avtorske pravice prazna.

  • Nikon ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali spore, ki izhajajo iz uporabe možnosti [ Informacije o avtorskih pravicah ].

  • Informacije o avtorskih pravicah si lahko ogledate na strani [ Info o avtorskih pravicah ] v prikazu informacij o fotografiji.

  • Za prikaz strani [ Info o avtorskih pravicah ] izberite ( M ) tako [ Podatki o fotografiranju ] kot [ Informacije o avtorskih pravicah ] za [ Možnosti prikaza predvajanja ] v meniju za predvajanje.