Zvok zaklopa

Izberite, ali fotoaparat ob sprožitvi sprožilca odda zvok. Če izberete [ OFF ], onemogočite zvok sprožilca.

Vklop/izklop piska

Vklopite ali izklopite pisk.

  • Če je za [ Beep on/off ] izbrano [ On ], se piski oglasijo, ko:

    • samosprožilec odšteva,

    • fotografiranje z intervalnim časovnikom, snemanje videoposnetkov s časovnim zamikom ali konec premika fokusa,

    • fotoaparat izostri v načinu za fotografiranje (upoštevajte, da to ne velja, če je za način ostrenja izbran AF-C ali če je za nastavitev po meri a2 [ Izbira prednosti AF-S ] izbrano [ Release ]) ali

    • uporablja se upravljanje na dotik.

  • Izberite [ Off (samo krmilniki na dotik) ], da onemogočite pisk za nadzor na dotik, hkrati pa ga omogočite za druge namene.

Glasnost

Prilagodite glasnost piska in glasnost zvoka sprožilca.

Višina tona

Izberite višino piska med [ High ] in [ Low ]. Višine zvoka zaklopa ni mogoče spremeniti.

Tihi način

Če izberete [ ON ] za [ Silent mode ] v nastavitvenem meniju, onemogočite zvok sprožilca in pisk zvočnika.

Pozor: zvoki kamere

Prekrivajoči se piski in/ali zvoki zaklopa se lahko predvajajo kot en zvok.