Spremenite časovne pasove in nastavite uro fotoaparata. Priporočamo, da uro fotoaparata redno prilagajate.

Možnost

Opis

[ Časovni pas ]

Izberite časovni pas. Čas, izbran za [ Datum in čas ], se samodejno prilagodi novemu časovnemu pasu.

[ Datum in čas ]

Nastavite uro fotoaparata na trenutni čas v izbranem [ Time zone ].

[ Oblika datuma ]

Izberite vrstni red, v katerem so prikazani dan, mesec in leto.

[ Poletni čas ]

Vklopite poletni čas [ ON ] ali [ OFF ]. Če izberete [ ON ], se ura samodejno premakne za eno uro naprej. Privzeta nastavitev je [ OFF ].

Utripajoča ikona t na zaslonu za fotografiranje pomeni, da ura ni bila nastavljena.