Spremenite časovne pasove in nastavite uro fotoaparata. Priporočamo, da uro fotoaparata redno prilagajate.

Možnost

Opis

[ Časovni pas ]

Izberite časovni pas. Čas, izbran za [ Datum and time ], se samodejno prilagodi novemu časovnemu pasu.

[ Datum in ura ]

Nastavite uro fotoaparata na trenutni čas v izbranem [ Časovni pas ].

[ Oblika datuma ]

Izberite vrstni red, v katerem so prikazani dan, mesec in leto.

[ poletni čas ]

Vklopite poletni čas [ ON ] ali [ OFF ]. Če izberete [ ON ], se ura samodejno pomakne za eno uro. Privzeta nastavitev je [ OFF ].

Utripajoča t zaslonu za fotografiranje pomeni, da ura ni nastavljena.