Prilagodite nastavitve za nadzor na dotik monitorja.

Omogoči/onemogoči upravljanje na dotik

Omogočite ali onemogočite kontrole na dotik. Izberite [ Samo predvajanje ], da omogočite upravljanje na dotik samo v načinu predvajanja.

Način rokavic

Če izberete [ ON ], povečate občutljivost zaslona na dotik, kar olajša uporabo v rokavicah.