Dodajte informacije o avtorskih pravicah novim fotografijam, ko jih posnamete. Informacije o avtorskih pravicah si lahko ogledate v zavihku NX Studio [ Info ].

Vpišite imena fotografa (največ 36 znakov) in imetnika avtorskih pravic (največ 54 znakov). Označite [ Artist ] ali [ Copyright ] in pritisnite 2 za prikaz pogovornega okna za vnos besedila. Za informacije o vnosu besedila glejte “Vnos besedila” ( Vnos besedila ).

Podatki o avtorskih pravicah bodo priloženi slikam, posnetim, medtem ko je [ Attach copyright information ] nastavljeno na [ ON ].

  • Če želite preprečiti nepooblaščeno uporabo imen izvajalcev ali imetnikov avtorskih pravic, se prepričajte, da je [ OFF ] izbrano za [ Attach copyright information ], preden posodite ali prenesete fotoaparat drugi osebi. Prav tako se boste morali prepričati, da sta polji za izvajalca in avtorske pravice prazni.

  • Nikon ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali spore, ki izhajajo iz uporabe možnosti [ Informacije o avtorskih pravicah ].

  • Informacije o avtorskih pravicah si lahko ogledate na strani [ Informacije o avtorskih pravicah ] v prikazu informacij o fotografiji.

  • Za prikaz strani [ Copyright info ] izberite ( M ) tako [ Shooting data ] kot [ Copyright info ] za [ Playback display options ] v meniju za predvajanje.