Prednastavitve IPTC lahko ustvarite ali uredite na fotoaparatu in jih vdelate v nove fotografije, kot je opisano spodaj.

 • Naložite lahko tudi prednastavitve IPTC, ustvarjene v računalniku.

 • Če želite ustvariti prednastavitve IPTC in jih shraniti na pomnilniške kartice za kasnejši uvoz, uporabite upravitelja prednastavitev IPTC ( IPTC Preset Manager ).

Ustvarjanje, preimenovanje, urejanje in kopiranje prednastavitev

Označite [ Uredi/shrani ] in pritisnite 2 za prikaz seznama obstoječih prednastavitev [ Izberi prednastavitev za urejanje ali shranjevanje ].

 • Če želite urediti ali preimenovati prednastavitev, jo označite in pritisnite 2 . Če želite ustvariti novo prednastavitev, označite »Neuporabljeno« in pritisnite 2 .

  • [ Preimenuj ]: Preimenuj prednastavitev.

  • [ Uredi informacije IPTC ]: Prikažite izbrano prednastavitev ( Pozor: informacije IPTC ). Izbrana polja lahko po želji urejate.

 • Če želite kopirati prednastavitev, jo označite in pritisnite X . Označite cilj, pritisnite J in poimenujte kopijo.

Brisanje prednastavitev

Če želite izbrisati prednastavitve, označite [ Delete ] in pritisnite 2 .

Vdelava prednastavitev

Če označite [ Samodejno vdelavo med fotografiranjem ] in pritisnete 2 prikaže seznam prednastavitev. Označite prednastavitev in pritisnite J ; izbrana prednastavitev bo vdelana v vse naslednje fotografije. Če želite onemogočiti vdelavo, izberite [ Izklopljeno ].

Ogled podatkov IPTC
 • Vdelane prednastavitve si lahko ogledate na strani [ IPTC data ] v prikazu informacij o fotografiji.

 • Za prikaz strani [ IPTC data ] izberite ( M ) tako [ Shooting data ] in [ IPTC data ] za [ Playback display options ] v meniju za predvajanje.

Kopiranje prednastavitev na pomnilniško kartico

Če želite kopirati prednastavitve IPTC iz kamere na pomnilniško kartico, izberite [ Naloži/shrani ] > [ Reža 1 ] ali [ Reža 2 ], nato označite [ Kopiraj na kartico ] in pritisnite 2 . Izberite želeno prednastavitev in cilj (1–99) in pritisnite J da kopirate prednastavitev na kartico.

Kopiranje prednastavitev v fotoaparat

Kamera lahko shrani do deset prednastavitev; če želite kopirati prednastavitve IPTC s pomnilniške kartice na izbrani cilj v fotoaparatu, izberite [ Naloži/shrani ] > [ Reža 1 ] ali [ Reža 2 ], nato označite [ Kopiraj v kamero ] in pritisnite 2 .

 • Označite prednastavitev in pritisnite J da nadaljujete na seznam [ Izberi cilj ]. Za predogled označene prednastavitve pritisnite W ( Q ), namesto da pritisnete J Po predogledu prednastavitve pritisnite J da nadaljujete na seznam [ Izberi cilj ].

 • Označite cilj in pritisnite J , da se prikaže pogovorno okno, kjer lahko poimenujete prednastavitev. Poimenujte prednastavitev po želji in pritisnite X , da kopirate prednastavitev v fotoaparat.

 • Poleg desetih zgoraj omenjenih prednastavitev lahko kamera shrani do tri prednastavitve XMP/IPTC, ustvarjene v računalniku in shranjene v formatu XMP. Prednastavitve XMP/IPTC se med predvajanjem ne prikažejo. Prav tako jih ni mogoče kopirati iz fotoaparata na pomnilniško kartico.

Pozor: informacije IPTC
 • Fotoaparat podpira samo standardne latinske alfanumerične znake. Drugi znaki se ne bodo pravilno prikazali, razen v računalniku.

 • Imena prednastavitev ( Ustvarjanje, preimenovanje, urejanje in kopiranje prednastavitev ) so lahko dolga do 18 znakov. Če je prednastavitev z daljšim imenom ustvarjena z računalnikom, bodo vsi znaki za osemnajstim izbrisani.

 • Spodaj je navedeno število znakov, ki se lahko pojavijo v vsakem polju. Vsi znaki, ki presegajo omejitev, bodo izbrisani.

Polje

maks. dolžina

Napis

2000

ID dogodka

64

Naslov

256

Ime predmeta

256

mesto

256

Država

256

Država

256

Kategorija

3

Supp. Mačka. (dodatne kategorije)

256

Avtor

256

Naslov avtorja

256

Pisatelj/urednik

256

Kredit

256

Vir

256

IPTC

IPTC je standard, ki ga je ustanovil Mednarodni svet za tisk telekomunikacije (IPTC) z namenom pojasnitve in poenostavitve informacij, ki so potrebne, ko se fotografije delijo z različnimi publikacijami.

Upravitelj prednastavitev IPTC

Prednastavitve IPTC lahko ustvarite v računalniku in jih shranite na pomnilniške kartice s programsko opremo IPTC Preset Manager. IPTC Preset Manager lahko brezplačno prenesete s spodnjega URL-ja. Navodila za uporabo so na voljo v spletni pomoči.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/