Raven, pri kateri se fotoaparat samodejno izklopi, ko se njegova notranja temperatura dvigne, lahko izberete med [ Standard ] in [ High ].

  • Ko je izbran [ Standard ], bo fotoaparat prikazal najprej ikono J in nato K , ko se njegova notranja temperatura dvigne, in preklopi na odštevalnik časa, če se temperatura še poveča.

  • Ko je izbrana možnost [ High ], bo fotoaparat prikazal ikone J , K in M , ko se njegova notranja temperatura dvigne, in preklopi na odštevalnik časa, če se temperatura še poveča.

  • Ko odštevalnik doseže nič, se fotoaparat samodejno izklopi in nadaljnje fotografiranje se prekine.

Pozor: " visoko "

Čeprav imate z izbiro [ High ] več časa, preden se fotoaparat izklopi, lahko postane fotoaparat vroč na dotik. Priporočamo uporabo stojala ali druge opreme, da skrajšate čas dotikanja fotoaparata.

Pozor: Ko je kamera vroča
  • V nekaterih primerih se lahko odštevalnik prikaže v trenutku, ko se fotoaparat vklopi, tudi če je izbrana možnost [ High ].

  • Kakovost slike se lahko zmanjša, ko je fotoaparat vroč.

  • Pomnilniške kartice, vstavljene v vroč fotoaparat, se lahko tudi segrejejo. Pred rokovanjem s fotoaparatom ali pomnilniško kartico počakajte, da temperatura pade.