Preslikava slikovnih pik preveri in optimizira slikovni senzor kamere. Če opazite, da se na slikah, posnetih s fotoaparatom, pojavijo nepričakovane svetle lise, izvedite preslikavo slikovnih pik, kot je opisano spodaj.

  • Preslikava slikovnih pik je na voljo samo, če je priključen objektiv z nastavkom Z ali izbirni adapter za montažo FTZ II/FTZ.

  • Da preprečite nepričakovano izgubo energije, uporabite popolnoma napolnjeno baterijo, priložen napajalnik za polnjenje ali izbirni napajalnik in napajalni priključek.

  • Če želite začeti preslikavo slikovnih pik, izberite [ Start ]. Med izvajanjem operacije se prikaže sporočilo.

Pozor: preslikava slikovnih pik
  • Ne poskušajte upravljati kamere, medtem ko je preslikava slikovnih pik v teku. Ne izklapljajte fotoaparata, ne odstranjujte ali odklapljajte vira napajanja.

  • Preslikava slikovnih pik morda ne bo na voljo, če je notranja temperatura kamere povišana.