Prljavština ili prašina koja uđe u kameru prilikom zamjene objektiva ili uklanjanja poklopca tijela mogu se zalijepiti na senzor slike i utjecati na vaše fotografije. Opcija “clean image sensor” vibrira senzor da ukloni prašinu.

Opcija

Opis

[ Početak ]

Odmah izvršite čišćenje slikovnog senzora.

[ Automatsko čišćenje ]

  • [ Clean at shutdown ]: Senzor slike se automatski čisti tokom isključivanja svaki put kada se fotoaparat isključi.

  • [ Cleaning off ]: Isključeno automatsko čišćenje senzora slike.