Koble til datamaskiner via Wi-Fi.

Wi-Fi-tilkobling

Velg [ Aktiver ] for å koble til med innstillingene som er valgt for [ Nettverksinnstillinger ].

Nettverksinnstillinger

Velg [ Opprett profil ] for å opprette en ny nettverksprofil ( Koble til i tilgangspunktmodus , Koble til i infrastrukturmodus ).

 • Hvis det allerede eksisterer mer enn én profil, kan du trykke J for å velge en profil fra en liste.

 • For å redigere en eksisterende profil, merk den og trykk på 2 .

  Alternativ

  Beskrivelse

  [ Generelt ]

  • [ Profilnavn ]: Gi profilen nytt navn. Standardprofilnavnet er det samme som nettverkets SSID.

  • [ Passordbeskyttelse ]: Velg [ ] for å kreve at et passord angis før profilen kan endres. For å endre passordet, uthev [ ] og trykk på 2 .

  [ Trådløs ]

  • Infrastrukturmodus : Juster innstillinger for tilkobling til et nettverk via en ruter.

   • [ SSID ]: Angi nettverkets SSID.

   • [ Kanal ]: Velges automatisk.

   • [ Autentisering/kryptering ]: Velg [ ÅPEN ] eller [ WPA2-PSK-AES ].

   • [ Passord ]: Skriv inn nettverkspassordet.

  • Tilgangspunktmodus : Juster innstillinger for direkte trådløs tilkobling til kameraet.

   • [ SSID ]: Velg kameraets SSID.

   • [ Kanal ]: Velg [ Auto ] eller [ Manuell ].

   • [ Autentisering/kryptering ]: Velg [ ÅPEN ] eller [ WPA2-PSK-AES ].

   • [ Passord ]: Hvis [ WPA2-PSK-AES ] er valgt for [ Autentisering/kryptering ], kan du velge kamerapassordet.

  [ TCP/IP ]

  Juster TCP/IP-innstillinger for infrastrukturtilkoblinger. En IP-adresse kreves.

  • Hvis [ Aktiver ] er valgt for [ Få automatisk ], vil IP-adressen og subnettmasken for tilkoblinger i infrastrukturmodus hentes via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering.

  • Velg [ Deaktiver ] for å angi IP-adressen ([ Adresse ]) og subnettmasken ([ Mask ]) manuelt.

Alternativer

Juster opplastingsinnstillingene.

Send automatisk

Velg [ ] for å laste opp nye bilder etter hvert som de tas.

 • Opplastingen begynner først etter at bildet er lagret på minnekortet. Pass på at det er satt inn et minnekort i kameraet.

 • Filmer og bilder tatt under filming lastes ikke opp automatisk når opptaket er fullført. De må i stedet lastes opp fra avspillingsskjermen ( Velge bilder for opplasting ).

Slett etter sending

Velg [ Ja ] for å slette bilder fra kameraets minnekort automatisk når opplastingen er fullført.

 • Filer merket for overføring før du valgte [ Ja ] blir ikke slettet.

 • Sletting kan bli suspendert under enkelte kameraoperasjoner.

Send fil som

Når du laster opp NEF + JPEG-bilder, velg om du vil laste opp både NEF (RAW)- og JPEG-filene eller bare JPEG-kopien.

 • Når [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] er valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen, gjelder alternativet valgt for [ Send fil som ] kun for bilder som lastes opp automatisk ved å velge [ On ] for [ Send automatisk ].

JPEG + JPEG-sporvalg

Velg et kildespor for automatisk opplasting når du tar bilder med [ JPEG-spor 1 - JPEG-spor 2 ] valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen.

Opphev alle?

Velg [ Ja ] for å fjerne overføringsmerking fra alle bilder. Opplasting av bilder med et "sende"-ikon vil umiddelbart bli avsluttet.

MAC-adresse

Se MAC-adressen.