Välj [ Filtrerad uppspelning ] i i menyn för att endast visa bilder som uppfyller kriterierna som valts för [ Filtrerad uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn eller uppspelningsmenyn i .

[ Filtrerade uppspelningskriterier ]

Markera alternativ och tryck på 2 för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ). Under filtrerad uppspelning kommer endast bilder som uppfyller alla kriterier markerade med en bock ( M ) att visas.

Alternativ

Beskrivning

[ Skydda ]

M : Inkludera skyddade bilder.

[ Betyg ]

M : Inkludera bilder med valda betyg.

[ Välj att skicka (trådbundet LAN/WT) ]

  • Välj ( M ) [ Skickade bilder ] för att inkludera bilder som tidigare laddats upp till en dator eller ftp-server via Ethernet eller en valfri trådlös WT-6-sändare.

  • Välj ( M ) [ Ej skickade bilder ] för att inkludera bilder som ännu inte har laddats upp.

  • Välj båda alternativen för att inkludera både skickade och ej skickade bilder.

  • Under filtrerad uppspelning visas en vit ram runt displayen.

  • För att avsluta filtrerad uppspelning, välj [ Filtered playback ] igen.