Om du trycker på Pv- knappen under sökarfotografering stoppas objektivets bländare till det aktuella värdet, vilket gör att skärpedjupet kan förhandsgranskas så länge knappen hålls intryckt.

  • Extra blixtenheter som är kompatibla med Nikon Creative Lighting System (CLS) avger en modellblixt. Modelleringsblixten kan inaktiveras genom att välja [ Av ] för anpassad inställning e6 [ Modelleringsblixt ].

  • Du kan välja rollen som tilldelas Pv- knappen. Använd Anpassade inställningar f3 [ Anpassade kontroller ] och g2 [ Anpassade kontroller ] i menyn Anpassade inställningar för att välja de roller som knappen spelar under fotografering respektive filmning.