När en enhet som stöder enhetlig blixtkontroll (SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) är monterad på kamerans tillbehörssko, kan blixtinformation ses på kamerans display. För att se blixtinformation under sökarefotografering, tryck på R -knappen för att aktivera informationsdisplayen ( The Information Display ) och tryck sedan på R -knappen igen.

Blixtkontrollläge visas

TTL

1

Flash-ready-indikator ( Använda en blixt på kameran )

2

Bounce-ikon (visas om blixthuvudet är lutat uppåt, vänster eller höger)

3

Zoomhuvudets positionsvarning (visas om zoomhuvudet inte är i korrekt läge)

4

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

5

TTL blixtkompensation ( Blixtkontrollläge )

6

Blixtläge ( Välja ett blixtläge , Blixtlägen )

7

FV-låsindikator ( FV-lås )

8

Blixtkompensation ( Justera blixtkompensation , Blixtkompensation )

Auto extern blixt

1

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

2

Automatisk extern blixtkompensation ( Blixtkontrollläge )

Avståndsprioriterad manual

1

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

2

Avståndsprioriterad manuell blixtkompensation ( Blixtkontrollläge )

3

Distans ( Blixtkontrollläge )

Manuell

1

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

2

Blixtnivå ( Blixtkontrollläge )

Upprepad Flash

1

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

2

Utdata ( Blixtkontrollläge )

3

Tider ( Blixtkontrollläge )

Frekvens ( Blixtkontrollläge )

Blixtinformation och kamerainställningar

Blixtinformationsdisplayen visar valda kamerainställningar, inklusive exponeringsläge, slutartid, bländare och ISO-känslighet.

Ändra Flash-inställningar

Blixtinställningar kan ändras genom att trycka på i -knappen i blixtinfodisplayen. De tillgängliga alternativen varierar med blixtenheten och de valda inställningarna. Du kan också testavfyra blixten.