1. Välj önskad bild med multiväljaren och tryck på i knappen.
  2. Markera [ Betyg ] och tryck på 2 .
  3. Välj ett betyg.

    Vrid på huvudkommandoratten för att välja önskad klassificering och tryck sedan på J . Välj bland betyg från noll till fem stjärnor, eller välj d för att markera bilden som en kandidat för senare radering.

Betyg

Betyg kan också ses i NX Studio. Skyddade bilder kan inte betygsättas.

Betygsätt bilder med kamerakontroller

Om [ Betyg ] är tilldelat till [ Fn-knapp för vertikal fotografering ] eller [ Fn3-knapp ] med anpassad inställning f3 [ Anpassade kontroller ] kan bilder klassificeras genom att hålla den valda kontrollen intryckt och vrida på huvudkommandoratten.