Använd R -knappen för att visa fotograferingsinformation eller välj vilka indikatorer som visas.

Sökarfotografering

Under sökarfotografering kan du trycka på R -knappen för att se en informationsdisplay på monitorn. Displayen visar sådana data som slutartid, bländare, antal återstående exponeringar och AF-områdesläge.

Live View-fotografering

Använd R -knappen för att bläddra igenom följande skärmar:

Live View-väljare roterad till C

1

Indikatorer på

2

Förenklad display

3

Histogram *

4

Virtuell horisont

  • Visas endast under exponeringsförhandsgranskning.

Live View-väljare roterad till 1

1

Indikatorer på

2

Förenklad display

3

Histogram

4

Virtuell horisont