Synkronisera klockorna på två kameror via ett nätverk. Klockan på en kamera ("fjärrkameran") ställs in på tiden på den andra ("huvudkameran"). Ändringarna gäller alla alternativ i inställningsmenyn [ Tidszon och datum ].

 • Kamerorna kan anslutas via Ethernet eller med WT-6 trådlösa sändare kopplade till båda kamerorna.

 1. Välj [ Aktivera ] för [ Wired LAN/WT ] > [ Wired LAN/WT-funktioner ] i inställningsmenyn.

  Upprepa detta steg för den andra kameran.

 2. På huvudkameran, välj [ Nätverksinställningar ] > [ Synkronisera datum och tid ] och markera sedan [ Gör den här kameran till master ] och tryck på 2 .

  • Datumsynkroniseringsläget kommer att aktiveras.

  • Huvudkamerans klockinställningar visas.

 3. På fjärrkameran, välj [ Nätverksinställningar ] > [ Synkronisera datum och tid ] och markera sedan [ Gör den här kameran till en fjärrkontroll ] och tryck på 2 .

  • Datumsynkroniseringsläget kommer att aktiveras.

  • Inställningar för fjärrkameraklockan visas.

 4. Tryck på J på fjärrkameran.

  • Fjärrkameraklockan kommer att synkroniseras med klockan på huvudkameran via nätverket.

  • Om åtgärden lyckas kommer fjärrkameran att visa ett meddelande och gå tillbaka till [ Nätverksinställningar ].

  • Upprepa steg 3–4 för att synkronisera klockorna på ytterligare kameror.

 5. Tryck på J på huvudkameran.

  Datumsynkroniseringsläget avslutas och alternativen [ Nätverksinställningar ] visas.