Välj ett exponeringsläge.

Välja ett exponeringsläge

Håll ned I -knappen och vrid på huvudkommandoratten.

Läge

Beskrivning

P

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[2]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[2]/p/indexmarker[2]Programmerad auto

Kameran ställer in slutartid och bländare för optimal exponering.

S

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[2]/p/indexmarkerSlutarprioriterad auto

Du väljer slutartid; kameran väljer bländare för bästa resultat.

A

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[2]/p/indexmarkerBländarprioriterad auto

Du väljer bländare; kameran väljer slutartid för bästa resultat.

M

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[2]/p/indexmarkerManuell

Du styr både slutartid och bländare. Ställ in slutartiden på "bulb" eller "time" för långa tidsexponeringar.