Ta bilder med en eller flera fjärranslutna blixtenheter med trådlös blixtkontroll (Advanced Wireless Lighting eller AWL). För information om hur du använder en blixtenhet monterad på kamerans tillbehörssko, se "On-Camera Flash Photography" ( Blixtfotografering på kameran ).

I det här kapitlet indikeras operationer som involverar ett tillbehör som är anslutet till kameran med C , operationer som involverar fjärrblixtenheter med f . För mer information om hur du använder fjärrblixtenheter ( f ), se manualen som medföljer blixtenheten.

Använda fjärrblixtenheter

Fjärrstyrda blixtenheter kan styras via:

  • Radioblixtkontroll är endast tillgänglig när en WR-R10 är ansluten till kameran.