För samtidig optisk och radio-AWL, anslut en WR-R10 och montera en SU-800 eller en masterblixt som stöder optisk blixtkontroll (SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500) på accessoarskon.

  • Upprätta anslutningar mellan WR-R10 och alla radiostyrda blixtenheter ( upprätta en trådlös anslutning ).

  • Om en SB-500 är monterad på kamerans tillbehörssko, välj [ Optisk/radio AWL ] för [ Alternativ för trådlös blixt ]. Med andra blixtenheter eller SU-800 ställs [ Alternativ för trådlös blixt ] automatiskt in på [ Optisk/radio AWL ].

  • Det enda tillgängliga alternativet för [ Fjärrblixtkontroll ] är [ Gruppblixt ].

  • Fjärrblixtenheterna kan placeras i upp till sex grupper (A till F). Placera optiskt styrda enheter i grupperna A till C och radiostyrda enheter i grupperna D till F. För att visa alternativ för grupperna D till F, tryck på 1 eller 3 i [ Group flash options ]-skärmen.