Fotoinformation överlagras på bilder som visas i helskärmsläge. Tryck på 1 eller 3 för att bläddra igenom fotoinformationen som visas nedan.

1

Filinformation

2

Exponeringsdata *

3

Höjdpunkter *

4

RGB-histogram *

5

Fotograferingsdata *

6

Översiktsdata *

7

Ingen (endast bild) *

 • Visas endast om motsvarande alternativ är valt för [ Uppspelningsvisningsalternativ ] i uppspelningsmenyn.

Filinformation

1

Röstmemo-indikator ( Röstmemon )

2

Skydda status ( Skydda bilder från radering )

3

Retuscheringsindikator ( N Retuschmenyn: Skapa retuscherade kopior )

4

Uppladdningsmärkning ( Välja bilder för uppladdning )

5

IPTC förinställd indikator ( Foton , IPTC )

6

Fokuspunkt 1 ( Val av fokuspunkt )

7

AF-områdesfästen 2 ( Val av fokuspunkt )

8

Ramnummer/totalt antal ramar

9

Filnamn ( Filnamn )

10

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet , välja ett bildkvalitetsalternativ )

11

Bildstorlek ( Välja en bildstorlek , Välja bildstorlek )

12

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar )

13

Inspelningstid ( kamerainställningar )

14

Inspelningsdatum ( kamerainställningar )

15

Nuvarande kortplats ( Sätta i minneskort )

16

Betyg ( Betygsätt bilder )

17

Mapp namn ( Lagringsmapp )

 1. Visas endast om [ Fokuspunkt ] har valts för [ Visningsalternativ för uppspelning ] i uppspelningsmenyn.

 2. Visas endast om [ Fokuspunkt ] har valts för [ Visningsalternativ för uppspelning ] i uppspelningsmenyn och bilden togs under sökarfotografering.

Exponeringsdata

 • Visas i rött om bilden togs med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.

Höjdpunkter

För att välja en färgkanal för markeringen, välj [ Välj R, G, B ] i i menyn och tryck på 4 eller 2 .

1

Höjdpunkter (områden som kan vara överexponerade)

RGB-histogram

För att välja en färgkanal för markeringen, välj [ Välj R, G, B ] i i menyn och tryck på 4 eller 2 .

1

Vitbalans ( Justera vitbalansen , uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans )

Färgtemperatur ( Välja en färgtemperatur )

Förinställd manual ( Förinställd manuell )

Finjustering av vitbalans ( Finjustering av vitbalans )

2

Histogram (RGB-kanal)

3

Histogram (röd kanal)

4

Histogram (grön kanal)

5

Histogram (blå kanal)

Uppspelningszoom

För att zooma in på bilden i histogramdisplayen, tryck på X . Histogrammet kommer att uppdateras för att endast visa data för den del av bilden som är synlig i displayen. Använd multiväljaren för att bläddra. Tryck på W ( M ) för att zooma ut.

Histogram

Histogram visar tonfördelning. Pixelljusstyrka (ton) plottas på den horisontella axeln och antalet pixlar på den vertikala axeln.

 • Om bilden innehåller objekt med ett brett spektrum av ljusstyrkor blir fördelningen av toner relativt jämn.

 • Om bilden är mörk kommer fördelningen att flyttas åt vänster.

 • Om bilden är ljus kommer fördelningen att flyttas åt höger.

Ökad exponeringskompensation förskjuter fördelningen av toner åt höger, medan minskad exponeringskompensation förskjuter fördelningen åt vänster.

Histogram kan ge en grov uppfattning om den totala exponeringen när starkt omgivande ljus gör det svårt att se bilder på monitorn.

Histogramdisplayen
 • RGB-histogram visar tonfördelning.

 • Kamerahistogram kan skilja sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Använd dem som en guide till faktisk tonfördelning.

Fotograferingsdata

Visa inställningarna som gällde när bilden togs. Bilddatalistan har flera sidor som kan visas genom att trycka på 1 eller 3 . Informationen som visas kan väljas med [ Uppspelningsvisningsalternativ ] > [ Detaljerad fotograferingsdata ] i uppspelningsmenyn.

Grundläggande fotograferingsdata

 1. Visas i rött om bilden togs i läge P , S eller A med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.

 2. Visas om anpassad inställning b7 [ Finjustera optimal exponering ] har ställts in på ett annat värde än noll för någon mätmetod.

 3. Inkluderar även förstoringen för bilder tagna med en telekonverter.

 4. Visas endast om bilden togs med ett VR-objektiv.

 5. Inkluderar även färgtemperaturen för bilder tagna med [ Auto ] eller [ Naturligt ljus auto ].

Flash-data

Blixtdata visas endast för bilder tagna med extra blixtenheter.

1

Flash typ

2

Fjärrkontroll för blixt

3

Blixtläge ( Välja ett blixtläge , Blixtlägen )

4

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

Blixtkompensation ( Justera blixtkompensation , Blixtkompensation )

Blixtnivå *

 • När det gäller bilder tagna med TTL-blixtkontroll ( Blixtkontrollläge ) visas den blixtnivå som valts av blixtenheten med motsvarande manuella blixteffektvärde.

Bildkontrolldata

 • Objekten som visas varierar med bildkontrollen som gällde när bilden togs.

Andra fotograferingsdata

1

Hög ISO brusreducering ( Hög ISO NR )

Lång exponeringsreducering av brus ( Lång exponering NR )

2

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

3

HDR exponeringsskillnad ( High Dynamic Range (HDR) )

HDR-utjämning ( High Dynamic Range (HDR) )

4

Vinjettkontroll ( Vinjettkontroll )

5

Retuschhistorik ( N Retuschmenyn: Skapa retuscherade kopior ). Ändringar listas i den ordning som tillämpas.

6

Bildkommentar ( Bildkommentar )

Upphovsrättsinformation

Upphovsrättsinformation visas endast om den spelades in med alternativet [ Copyright information ] i inställningsmenyn när bilden togs.

1

Fotograf ( Upphovsrättsinformation )

2

Upphovsrättsinnehavare ( Upphovsrättsinformation )

Platsdata

Platsdata visas endast om den var inbäddad i bilden vid den tidpunkt då den togs.

1

Latitud

2

Longitud

3

Höjd över havet

4

Universal Coordinated Time (UTC)

IPTC-data

1

Rubrik

2

Händelse-ID

3

Rubrik

4

Objektnamn

5

Stad

6

stat

7

Land

8

Kategori

9

Supp. Katt. (Tilläggskategorier)

10

Byline

11

Byline Titel

12

Författare/redaktör

13

Kreditera

14

Källa

Översikt

1

Röstmemo-indikator ( Röstmemon )

2

Ramnummer/totalt antal ramar

3

Uppladdningsmärkning ( Välja bilder för uppladdning )

4

Skydda status ( Skydda bilder från radering )

5

Retuscheringsindikator ( N Retuschmenyn: Skapa retuscherade kopior )

6

Kameranamn

7

Platsdataindikator ( Platsdata )

8

Bildkommentarindikator ( Bildkommentar )

9

IPTC förinställd indikator ( Foton , IPTC )

10

Histogram ( Histogram )

11

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet , välja ett bildkvalitetsalternativ )

12

Bildstorlek ( Välja en bildstorlek , Välja bildstorlek )

13

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar )

14

Filnamn ( Filnamn )

15

Inspelningstid ( kamerainställningar )

16

Mapp namn ( Lagringsmapp )

17

Inspelningsdatum ( kamerainställningar )

18

Nuvarande kortplats ( Sätta i minneskort )

19

Betyg ( Betygsätt bilder )

 1. Visas i rött om bilden togs i läge P , S eller A med automatisk ISO-känslighetskontroll på.

 2. Visas endast om bilden har tagits med extra blixtenhet.