Visa bilderna på kamerans minneskort eller ta bilder från webbläsaren på en dator eller smart enhet.

 • För mer information om systemkrav, se "HTTP Server System Requirements" ( HTTP Server System Requirements ).

 • Upp till fem användare kan komma åt kameran samtidigt. Endast en kan dock ta bilder eller redigera text.

 • Observera att standby-timern inte går ut automatiskt när kameran är i http-serverläge.

 1. Välj [ Aktivera ] för [ Wired LAN/WT ] > [ Wired LAN/WT-funktioner ] i inställningsmenyn.
  • När du trycker på J ansluter kameran med den senast använda nätverksprofilen. För att ansluta med en annan profil, fortsätt till steg 2. Annars fortsätter du till steg 3.

  • När en anslutning upprättats kommer URL:en som ska användas för anslutning till kameran att visas på skärmen [ Wired LAN/WT ].

 2. Välj en http-serverprofil på skärmen [ Nätverksinställningar ].
  • HTTP-serverprofiler indikeras med en M -ikon.

  • När du trycker på J kommer kameran att lämna [ Wired LAN/WT ]-skärmen och initiera anslutningen. Nätverksnamnet kommer att visas i grönt på skärmen [ Wired LAN/WT ] när en anslutning har upprättats.

 3. Starta webbläsaren på datorn eller smartenheten.

 4. Ange kamerans URL ("http://" följt av kamerans IP-adress) i webbläsarfönstrets adressfält.

  • Ange URL-adressen som visas på kamerans display [ Wired LAN/WT ].

  • En inloggningsdialog kommer att visas.

 5. Ange ditt användarnamn och lösenord i webbläsarens inloggningsdialog.

  • Serverns hemsida kommer att visas.

  Användarnamn och lösenord

  Användarnamnet och lösenordet som används för inloggning från webbläsare kan väljas med hjälp av [ Wired LAN/WT ] > [ Options ] > [ HTTP-användarinställningar ] i inställningsmenyn.

 6. Klicka på [ Språk ] och välj önskat alternativ.

  Välj önskat språk.

 7. Välj [ Shooting/Viewer ], [ Viewer ] eller [ Edit text ].

  Alternativ

  Beskrivning

  [ Shooting/Viewer ]

  Styr kameran och ta bilder på distans från en webbläsare på en dator eller smart enhet. Du kan också visa bilder (webbläsare för dator, Android och iPad, webbläsare för iPhone ).

  • Endast en användare kan ansluta åt gången. Det här alternativet visas inte om en annan användare för närvarande är ansluten med [ Shooting/Viewer ] eller [ Edit text ].

  [ Tittare ]

  Visa bilderna på kamerans minneskort från en webbläsare på en dator eller smart enhet ( The Viewer Window , The Viewer Window ).

  • Upp till fem användare kan ansluta åt gången. Observera dock att endast fyra användare kommer att kunna ansluta åt gången om en annan användare för närvarande är ansluten med [ Shooting/Viewer ] eller [ Edit text ].

  [ Redigera text ]

  Använd en webbläsare på en dator eller smart enhet för att redigera bildkommentarer och copyright- och IPTC-information som lagras på kameran ( Textredigeringsfönstret , Textredigeringsfönstret ).

  • Endast en användare kan ansluta åt gången. Det här alternativet visas inte om en annan användare för närvarande är ansluten med [ Shooting/Viewer ] eller [ Edit text ].

Den [ Trådbundet LAN/WT] Statusdisplay

Skärmen [ Wired LAN/WT ] visar följande:

1

Status : Status för anslutningen till värden. Kamerans URL visas när en anslutning upprättas. Fel och felkoder visas också här ( Ethernet/Wireless Transmitter Troubleshooting ).

2

Signalstyrka : Ethernet-anslutningar visas med % . När kameran är ansluten till ett trådlöst nätverk visar ikonen istället den trådlösa signalstyrkan.

Systemkrav för HTTP-server

Funktionen har bekräftats med följande system:

Windows

OS

Windows 10, Windows 8.1

Webbläsare

 • Windows 10: Microsoft Edge

 • Windows 8.1: Internet Explorer 11

Mac OS

OS

macOS version 10.14, 10.13 eller 10.12

Webbläsare

 • macOS version 10.14: Safari 12

 • macOS version 10.13: Safari 11

 • macOS version 10.12: Safari 10

Android OS

OS

Android version 9.0 eller 8.1

Webbläsare

Krom

iOS

OS

iOS version 12 eller 11

Webbläsare

Den version av Safari som ingår i operativsystemet

Anslutningsstatus

Anslutningsstatus visas av kamerans nätverksindikator.

Nätverksindikator

Status

I (av)

 • [ Disable ] valt för [ Wired LAN/WT ] > [ Wired LAN/WT-funktioner ] i inställningsmenyn.

 • Ethernet-kabel inte ansluten.

K (grön)

Väntar på att ansluta.

H (blinkar grönt)

Ansluten.

H (blinkar bärnsten)

Fel.

Sökarskärmen

Anslutningsstatus visas också i kamerans sökare. T visas när kameran är ansluten via Ethernet, U när den är ansluten till ett trådlöst nätverk. Ikonen blinkar om ett fel uppstår.

Webbläsare för dator, Android och iPad

Klicka eller tryck för att justera kamerainställningarna.

 • För information om skärmarna för iPhones, se "iPhone webbläsare" ( iPhone webbläsare ).

Skjutfönstret

Följande kontroller kan nås genom att välja [ Shooting/Viewer ] på serverns hemsida. För att visa vyn genom kameralinsen i sökarområdet, tryck eller klicka på knappen "livevisning".

1

Hemknapp

2

Visa knapp

3

Skjut knapp

4

Sökare

5

Logga ut knapp

6

Displaypanel

7

Exponeringsläge

8

Kamerainställningar

9

Testknapp

10

Avtryckare

11

Live view-knapp

12

Stillbildsfotografering/filmknapp

13

Fokusknappar

14

Zoomknappar

Alternativ

Beskrivning

Displaypanel

Visa exponeringsindikatorn, batterinivån och antalet återstående exponeringar.

Kamerainställningar

Justera inställningar för fotografering eller filminspelning. Justeringar görs genom att klicka eller trycka på ikonerna.

Avtryckare

 • Fotografering : Släpp slutaren.

 • Filmning : Börja spela in. Klicka eller tryck igen för att avsluta inspelningen.

Testknapp

Ta ett testfoto och visa det i sökaren. Bilden sparas inte på kamerans minneskort.

Aktivera Live View på kameran

När vyn genom kameralinsen visas i sökaren, trycker du på a knapp på kameran för att visa vyn genom linsen på kameramonitorn. Tryck på a -knappen igen för att avsluta livevisning på kameran.

Släpplägesknappen

Om du vrider kamerans utlösningslägesratt till S (val av snabbutlösningsläge) aktiveras webbläsarfönstrets utlösningslägesknapp, som kan användas för att välja mellan enbildsläge, höghastighetskontinuerlig och låghastighetskontinuerlig utlösningsläge. I kontinuerliga hög- och låghastighetslägen tar kameran bilder medan webbläsarens avtryckare trycks ned.

Fokusknappar

Storleken på fokusjusteringen ökar med knappens avstånd från mitten av displayen. Använd q för mindre ökningar, w för större ökningar.

Fokusering

För att fokusera, klicka eller tryck på ditt motiv i sökaren.

Viewer-fönstret

Visningsfönstret kan nås genom att välja [ Viewer ] på serverns hemsida eller genom att klicka eller trycka på knappen "Visa" i fotograferingsfönstret. Visarfönstret erbjuder ett urval av miniatyrbilder, filmremsor och helskärmsvyer.

Miniatyrvy

Visa flera små ("miniatyrbilder") bilder per sida.

1

Visa den senaste bilden i mappen

2

Val av mapp

3

Miniatyrer per sida

4

Miniatyrvy

5

Vy över filmremsor

6

Helskärmsvy

Vy över filmremsor

Välj bilden som visas från miniatyrerna längst ner i fönstret.

Helbildsvy

Klicka eller tryck på miniatyrer för att visa bilder i helskärmsläge.

Knappen [ Ladda ner ]

Klicka eller tryck på knappen [ Ladda ner ] för att spara den aktuella bilden på datorn eller smartenheten.

Röstmemon

Röstmemon listas som separata filer.

Filmer

Filmer indikeras med 1 ikoner.

Textredigeringsfönstret

Om du väljer [ Redigera text ] på serverns hemsida visas textredigeringsfönstret. Textredigeringsfönstret används för att redigera bildkommentarer och copyright- och IPTC-information som lagras på kameran.

1

Hemknapp

2

Spara-knappen

3

Bildkommentar

4

Logga ut knapp

5

Rensa-knapp

6

Upphovsrättsinformation

7

IPTC-information

Sparar ändringar

Ändringar sparas inte automatiskt. Klicka eller tryck på "spara"-knappen för att spara ändringar.

"Rensa"-knappen

Om du klickar eller trycker på "rensa"-knappen raderas den visade texten omedelbart. Texten kommer att raderas även om du avslutar utan att klicka på "spara"-knappen.

[ Bildkommentar ]

Lägg till en kommentar till nya bilder när de tas. Kommentarer kan ses på fliken NX Studio [ Info ].

Alternativ

Beskrivning

[ Bifoga kommentar ]

Välj ( M ) det här alternativet för att aktivera kommentarer. Den aktuella kommentaren kommer att läggas till alla bilder tagna efter att du klickat på "spara"-knappen.

[ Input kommentar ]

Ange en kommentar på upp till 36 tecken.

[ Information om upphovsrätt ]

Lägg till upphovsrättsinformation till nya bilder när de tas. Upphovsrättsinformation kan ses på fliken NX Studio [ Info ].

Alternativ

Beskrivning

[ Bifoga information om upphovsrätt ]

Välj ( M ) det här alternativet för att aktivera upphovsrättsinformation. Den aktuella upphovsrättsinformationen kommer att läggas till alla bilder tagna efter att du klickat på "spara"-knappen.

[ Artist ]/[ Copyright ]

Ange ett fotografnamn upp till 36 tecken långt och ett upphovsrättsinnehavarens namn upp till 54 tecken långt.

Upphovsrättsinformation
 • För att förhindra obehörig användning av artistens eller upphovsrättsinnehavarens namn, inaktivera [ Bifoga upphovsrättsinformation ] innan du lånar ut eller överför kameran till en annan person. Du måste också se till att artist- och copyrightfälten är tomma.

 • Nikon tar inget ansvar för eventuella skador eller tvister som uppstår till följd av användningen av alternativet [ Copyright information ].

Bildkommentarer
 • Bildkommentarer kan visas på sidan [ Other shooting data ] på kamerans bildinformationsdisplay.

 • För att visa sidan [ Annan fotograferingsdata ] väljer du ( M ) både [ Fotograferingsdata ] och [ Andra fotograferingsdata ] för [ Visningsalternativ för uppspelning ] i uppspelningsmenyn.

Upphovsrättsinformation
 • Upphovsrättsinformation kan ses på sidan [ Copyright info ] på kamerans bildinformationsdisplay.

 • För att visa sidan [ Copyright info ] väljer du ( M ) både [ Shooting data ] och [ Copyright info ] för [ Playback display options ] i uppspelningsmenyn.

[ IPTC ]

Bädda in IPTC-förinställningar i fotografier när de tas.

Alternativ

Beskrivning

[ Bädda in automatiskt under fotografering: ]

Om du väljer [ Automatisk inbäddning under fotografering: ] visas en lista över IPTC-förinställningar. Markera en förinställning och klicka eller tryck på "spara"-knappen för att bädda in den valda förinställningen i alla efterföljande foton. Välj [ Av ] för att ta bilder utan IPTC-förinställningar.

[ Välj IPTC-förinställning: ]

Om du väljer [ Välj IPTC-förinställning: ] visas en lista över IPTC-förinställningar. Välj en förinställning att kopiera till kameran.

IPTC-information

Inbäddad IPTC-information kan ses genom att välja IPTC-sidan i bildinformationsdisplayen under helskärmsuppspelning.

iPhone webbläsare

Tryck för att justera kamerainställningar.

 • För information om dator-, Android- eller iPad-skärmar, se "Webbläsare för dator, Android och iPad" (webbläsare för dator, Android och iPad ).

Skjutfönstret

Följande kontroller kan nås genom att välja [ Shooting/Viewer ] på serverns hemsida. Använd knappen "live view" för att initiera live view-fotografering ( C ) eller förbereda kameran för filmning ( 1 ). För att avsluta livevisning, använd "live view"-knappen för att stänga av live view.

1

Hemknapp

2

Visa knapp

3

Skjut knapp

4

Logga ut knapp

5

Sökare

6

Displaypanel

7

Kamerainställningar

8

Avtryckare

9

Live view-knapp

10

Kamerainställningar

11

Exponeringsläge

12

Zoomknappar

Aktivera Live View på kameran

När vyn genom kameralinsen visas i sökaren, trycker du på a knapp på kameran för att visa vyn genom linsen på kameramonitorn. Tryck på a -knappen igen för att avsluta livevisning på kameran.

Släpplägesknappen

Om du vrider kamerans utlösningslägesratt till S (val av snabbutlösningsläge) aktiveras webbläsarfönstrets utlösningslägesknapp, som kan användas för att välja mellan enbilds-, höghastighetskontinuerlig och låghastighetskontinuerlig utlösningslägen. I kontinuerliga hög- och låghastighetslägen tar kameran bilder medan webbläsarens avtryckare trycks ned.

Fokusering

För att fokusera, tryck på ditt motiv i sökaren.

Viewer-fönstret

Visningsfönstret kan nås genom att välja [ Viewer ] på serverns hemsida eller genom att trycka på "Visa"-knappen i fotograferingsfönstret. IPhone Viewer-fönstret erbjuder ett urval av miniatyrbilder och helskärmsvyer.

Miniatyrvy

Visa flera små ("miniatyrbilder") bilder per sida. Tryck på miniatyrer för att visa bilder i helskärmsläge.

1

Visa den senaste bilden i mappen

2

Val av mapp

3

Miniatyrer per sida

Röstmemon

Röstmemon listas som separata filer.

Filmer

Filmer indikeras med 1 ikoner.

Helbildsvy

Tryck på miniatyrer för att visa bilder i helskärmsläge.

1

Miniatyrvy

2

Visa den senaste bilden i mappen

Textredigeringsfönstret

Om du väljer [ Redigera text ] på serverns hemsida visas textredigeringsfönstret. Textredigeringsfönstret används för att redigera bildkommentarer och copyright- och IPTC-information som lagras på kameran.

1

Hemknapp

2

Spara-knappen

3

Logga ut knapp

4

Bildkommentar ( Textredigeringsfönstret )

5

Upphovsrättsinformation ( Textredigeringsfönstret )

6

IPTC-information ( Textredigeringsfönstret )

7

Rensa-knapp

Sparar ändringar

Ändringar sparas inte automatiskt. Tryck på "spara"-knappen för att spara ändringarna.