Nikon Creative Lighting System (CLS)

Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) stöder en mängd olika funktioner tack vare förbättrad kommunikation mellan kameran och kompatibla blixtenheter.

Funktioner tillgängliga med CLS-kompatibla blixtenheter

Funktioner som stöds

Blixtenhet

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

Enkel blixt

i-TTL

i-TTL balanserad upplättningsblixt för digital SLR 1

4

4

4

4

4

4

4

Standard i-TTL upplättningsblixt för digital SLR

42

42

4

42

4

4

4

qA

Automatisk bländare

4

43

A

Icke-TTL auto

43

GN

Avståndsprioriterad manual

4

4

4

M

Manuell

4

4

4

4

44

44

44

RPT

Upprepad blixt

4

4

Optisk avancerad trådlös belysning

Bemästra

Fjärrkontroll för blixt

4

4

4

44

4

i-TTL

i-TTL

4

4

4

44

[ A:B ]

Snabb trådlös blixtkontroll

4

4

45

qA

Automatisk bländare

4

4

A

Icke-TTL auto

M

Manuell

4

4

4

44

RPT

Upprepad blixt

4

4

Avlägsen

i-TTL

i-TTL

4

4

4

4

4

4

[ A:B ]

Snabb trådlös blixtkontroll

4

4

4

4

4

4

qA/A

Automatisk bländare/icke-TTL auto

46

46

M

Manuell

4

4

4

4

4

4

RPT

Upprepad blixt

4

4

4

4

4

Radiostyrd avancerad trådlös belysning

47

Färginformationskommunikation (blixt)

4

4

4

4

4

4

4

Färginformationskommunikation (LED-ljus)

4

Automatisk FP höghastighetssynkronisering 8

4

4

4

4

4

4

4

FV lås 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Reducering av röda ögon

4

4

4

4

4

4

Kameramodelleringsbelysning

4

4

4

4

4

4

4

Enhetlig blixtkontroll

4

4

4

4

Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet

4

410

4

4

4

 1. Ej tillgänglig med spotmätning.

 2. Kan även väljas via blixten.

 3. q av A/A-läge utförs på blixten med anpassade inställningar.

 4. Kan väljas med alternativet [ Blixtkontroll ] i kamerans menyer.

 5. Endast tillgänglig under närbildsfotografering.

 6. Valet av q A och A beror på det alternativ som valts med huvudblixten.

 7. Stöder samma funktioner som fjärrblixtenheter med optisk AWL.

 8. Endast tillgängligt i i-TTL, q A, A, GN och M blixtkontrolllägen.

 9. Endast tillgängligt i i-TTL-blixtkontrollläge eller när blixten är konfigurerad att avge monitorförblixtar i q A- eller A-blixtkontrollläge.

 10. Firmwareuppdateringar för SB‑910 och SB‑900 kan utföras från kameran.

SU-800 Wireless Speedlight Commander

När den är monterad på en CLS-kompatibel kamera, kan SU-800 användas som en styrenhet för SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-SB500 eller SB-500 -R200 blixtenheter. Gruppblixtkontroll stöds för upp till tre grupper. Själva SU-800 är inte utrustad med blixt.

Andra blixtenheter

Följande blixtenheter kan användas i icke-TTL auto ( A ) och manuella lägen. De tillgängliga alternativen varierar inte med det objektiv som används.

Funktioner som stöds

Blixtenhet

SB-80DX
SB-28DX

SB-50DX

SB-28
SB-26
SB-25
SB-24

SB-30
SB-27 1
SB-22S
SB-22
SB-20
SB-16B
SB-15

SB-23
SB-29
SB-21B
SB-29S

Blixtläge

A

Icke-TTL auto

4

4

4

M

Manuell

4

4

4

4

4

G

Upprepad blixt

4

4

BAK2

Synk med bakre gardin

4

4

4

4

4

 1. Om du monterar en SB‑27 på kameran ställs blixtläget automatiskt in på TTL , men om du ställer in blixtläget på TTL inaktiveras avtryckaren. Ställ in SB-27 på A .

 2. Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.

Mätareor för FV-lås

De områden som mäts när FV-lås används med extra blixtenheter är följande:

Bild tagen med

Blixtkontrollläge

Uppmätt område

Fristående blixtenhet

i-TTL

6 mm cirkel i mitten av ramen

Automatisk bländare ( q A)

Area mätt av blixtexponeringsmätare

Fjärrstyrda blixtenheter via avancerad trådlös belysning

i-TTL

Hela ramen

Automatisk bländare ( q A)

Area mätt av blixtexponeringsmätare

Icke-TTL automatisk (A)

Anmärkningar om valfria blixtenheter
 • Se blixtenhetens manual för detaljerade instruktioner.

 • Om enheten stöder CLS, se avsnittet om CLS-kompatibla digitala SLR-kameror. Den här kameran ingår inte i kategorin "digital SLR" i manualerna för SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.

 • Om blixtklar-indikatorn ( N ) blinkar i cirka tre sekunder efter att ett fotografi har tagits i i-TTL eller icke-TTL autoläge, har blixten avfyrats med full effekt och fotografiet kan vara underexponerat (endast CLS-kompatibla blixtar ).

 • i-TTL-blixtkontroll kan användas vid ISO-känsligheter mellan 100 och 12800.

 • Vid ISO-känsligheter över 12 800 kanske de önskade resultaten inte uppnås vid vissa intervall eller bländarinställningar.

 • I läge P är den maximala bländaren (minsta f-tal) begränsad enligt ISO-känslighet, som visas nedan:

Maximal bländare (f-nummer) vid ISO motsvarande:

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

4

5

5.6

7.1

8

10

11

13

 • Om objektivets maximala bländare är mindre än vad som anges ovan, kommer det maximala värdet för bländaren att vara objektivets maximala bländare.

 • SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 och SB-400 ger reducering av röda ögon vid minskning av röda ögon och långsam synkronisering med röda ögon. ögonreducerande blixtlägen.

 • "Brus" i form av linjer kan förekomma i blixtfotografier tagna med ett SD-9 eller SD-8A högpresterande batteri som är anslutet direkt till kameran. Minska ISO-känsligheten eller öka avståndet mellan kameran och batteripaketet.

 • SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 och SU-800 ger AF-hjälpbelysning efter behov.

 • Under sökarfotografering varierar fokuspunkterna för vilka AF-belysning är tillgänglig med brännvidden.

Blixtenhet

Exempel på fokuspunkter för vilka AF-hjälpbelysning är tillgänglig

SB-5000

Brännvidd 24 mm

Brännvidd 135 mm

SB-910/SB-900

Brännvidd 17 mm

Brännvidd 135 mm

SB-800/SB-600/SU-800 trådlös fartljusbefälhavare

Brännvidd 24 mm

Brännvidd 105 mm

SB-700

Brännvidd 24 mm

Brännvidd 135 mm

 • Beroende på vilket objektiv som används och den scen som spelats in, kan fokusindikatorn ( I ) visas när motivet inte är i fokus, eller så kan kameran inte fokusera och avtryckaren avaktiveras.

 • När en SC-serie 17, 28 eller 29 synkkabel används för fotografering utanför kameran, kan det hända att korrekt exponering inte uppnås i i-TTL-läget. Vi rekommenderar att du väljer standard i-TTL upplättningsblixt. Ta en testbild och se resultaten i monitorn.

 • I i-TTL, använd ingen annan form av blixtpanel (diffusionspanel) än blixtenhetens inbyggda blixtpanel eller studsadaptrar som medföljer blixtenheten. Användning av andra paneler kan ge felaktig exponering.

Blixtkompensation för valfria blixtenheter

I blixtkontrolllägena i-TTL och autobländaröppning ( q A) läggs blixtkompensationen som valts med den extra blixten eller alternativet [ Blixtkontroll ] i fototagningsmenyn till den blixtkompensation som valts med W ( M )-knappen .

Modellering av belysning
 • CLS-kompatibla blixtenheter (tillval) avger en modelleringsblixt när kamerans Pv -knapp trycks ned.

 • Den här funktionen kan användas med Advanced Wireless Lighting för att förhandsgranska den totala ljuseffekten som uppnås med flera blixtenheter.

 • Modelleringsbelysningen kan stängas av genom att välja [ Av ] för anpassad inställning e6 [ Modelleringsblixt ].