Använd knappen S ( Q ) för att justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet). Ju högre ISO-känslighet, desto mindre ljus behövs för att göra en exponering, vilket möjliggör snabbare slutartider eller mindre bländare. Du har också möjlighet att aktivera automatisk ISO-känslighetskontroll, som automatiskt justerar känsligheten om optimal exponering inte kan uppnås med den inställning som valts av användaren.

Justering av ISO-känslighet

Håll ned S ( Q )-knappen och vrid på huvudkommandoratten.

Välj mellan värden från ISO 100 till 102400. Inställningar från cirka 0,3 till 1 EV under ISO 100 och 0,3 till 5 EV över ISO 102400 är också tillgängliga.

Hög ISO-känslighet

Ju högre ISO-känslighet, desto mindre ljus behövs för att göra en exponering, vilket gör att bilder kan tas när ljuset är dåligt och hjälper till att förhindra oskärpa när motivet är i rörelse. Observera dock att ju högre känslighet, desto mer sannolikt är bilden att påverkas av "brus" i form av slumpmässigt fördelade ljusa pixlar, dimma eller linjer.

Aktiverar automatisk ISO-känslighetskontroll

Håll ned S ( Q )-knappen och vrid underkommandoratten för att välja om kameran automatiskt ska justera ISO-känsligheten om den önskade exponeringen inte kan uppnås vid det värde som valts av användaren.

  • När automatisk ISO-känslighetskontroll är aktiverad, visas ISO AUTO- indikatorer i den övre kontrollpanelen och i sökaren. När dessa indikatorer lyser (inte blinkar), kommer bilder att tas med den känslighet som valts för [ ISO-känslighet ]. När känsligheten ändras från det värde som valts av användaren, blinkar ISO AUTO- indikatorerna och det ändrade värdet kommer att visas i displayerna.

Maximal känslighet

Du kan välja en övre gräns för automatisk ISO-känslighetskontroll för att förhindra att ISO-känsligheten höjs för högt. Den maximala ISO-känsligheten kan väljas med hjälp av [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Auto ISO-känslighetskontroll ] > [ Maximal känslighet ] i fototagningsmenyn.