Lösningar på några vanliga problem listas nedan.

Problem

Lösning

Kameran visar ett TCP/IP-fel.

Anslutningsinställningar kräver justering. Kontrollera inställningarna för värddatorn eller den trådlösa routern och justera kamerainställningarna på lämpligt sätt ( Nätverksinställningar ).

Kameran visar felet "inget minneskort".

Minneskortet är felaktigt isatt eller inte alls. Kontrollera att minneskortet är korrekt isatt ( Sätta i minneskort ).

Uppladdningen avbryts och kan inte återupptas.

Uppladdningen återupptas om kameran stängs av och sedan på igen ( Ladda upp bilder ).

Anslutningen är opålitlig.

Om [ Auto ] är valt för [ Channel ] när du ansluter till en smart enhet, välj [ Manual ] och välj kanalen manuellt ( Wi-Fi Connection Settings ).

Om kameran är ansluten till en dator i infrastrukturläge, kontrollera att routern är inställd på en kanal mellan 1 och 8 ( Nätverksinställningar ).

[ Anslut till smart enhet ] och [ Anslut till PC (inbyggt Wi-Fi) ] är nedtonade och kan inte väljas.

Dessa alternativ är inte tillgängliga när kameran är ansluten via Ethernet eller använder en WT-6. Välj [ Disable ] för [ Wired LAN/WT ] > [ Wired LAN/WT functions ] i inställningsmenyn ( Wired LAN/WT Functions ).