Välj AF- och AF-områdeslägen. AF-läget bestämmer hur kameran fokuserar i autofokusläge, AF-områdesläget hur kameran väljer fokuspunkt för autofokus.

Välja ett AF-läge

Håll in AF-lägesknappen och vrid på huvudkommandoratten. De tillgängliga alternativen varierar med kamerainställningarna.

Sökarfotografering

Under sökarfotografering visas det valda AF-läget i den övre kontrollpanelen och i sökaren.

Alternativ

Beskrivning

AF‑S

[ Enkel AF ]

Använd med stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren trycks ned halvvägs.

AF-C

[ Kontinuerlig AF ]

För rörliga motiv. Kameran justerar fokus kontinuerligt som svar på förändringar i avståndet till motivet medan avtryckaren trycks ned halvvägs.

Live View-fotografering och filmning

Under live view-fotografering och filmning visas det valda AF-läget på monitorn.

Alternativ

Beskrivning

AF‑S

[ Enkel AF ]

Använd med stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren trycks ned halvvägs.

AF-F

[ AF på heltid ]

För rörliga motiv. Kameran justerar fokus kontinuerligt som svar på förändringar i avståndet till motivet tills avtryckaren trycks ned halvvägs. Fokus låses när avtryckaren trycks ned halvvägs.

Välja ett AF-områdesläge

Håll in AF-lägesknappen och vrid den underordnade kommandoratten. De tillgängliga alternativen varierar med AF-läget.

Sökarfotografering

Det valda AF-områdesläget visas i den övre kontrollpanelen och i sökaren under sökarfotografering.

Alternativ

Beskrivning

[ Enpunkts-AF ]

Kameran fokuserar på en punkt som valts av användaren.

 • Använd med stillastående motiv.

[ Dynamiskt områdes-AF (9 punkter) ]/[ Dynamiskt områdes-AF (25 punkter) ]/[ Dynamiskt områdes-AF (49 punkter) ]/[ Dynamiskt områdes-AF (105 punkter)]

Kameran fokuserar på en punkt som valts av användaren; om motivet kort lämnar den valda punkten kommer kameran att fokusera baserat på information från omgivande fokuspunkter. Dynamiskt områdes-AF är tillgängligt när AF-C är valt för autofokusläge.

 • Välj för ämnen som rör sig oförutsägbart. Ju fler fokuspunkter, desto bredare är området som används för fokus.

[ 3D-spårning ]

Användaren väljer fokuspunkten; medan avtryckaren är nedtryckt halvvägs kommer kameran att spåra motiv som lämnar den valda fokuspunkten och välja nya fokuspunkter efter behov. 3D-spårning är tillgängligt när AF-C är valt för autofokusläge.

 • Använd för motiv som rör sig oregelbundet från sida till sida.

[ Grupp-område AF ]/[ Grupp-område AF (C1) ]/[ Grupp-område AF (C2) ]

Kameran fokuserar med hjälp av en grupp fokuspunkter som valts av användaren.

 • Välj för stillbilder, motiv som är i rörelse och andra motiv som är svåra att fotografera med [ Enkelpunkts-AF ].

 • Använd [ Group-area AF (C1) ] och [ Group- Area AF (C2) ] för att skapa anpassade grupper där antalet fokuspunkter i varje dimension kan väljas med hjälp av multiväljaren. Detta kan till exempel användas om storleken och formen på området som används för fokus kan bestämmas i förväg med en rimlig grad av noggrannhet.

[ Autoområdes-AF ]

Kameran känner automatiskt av motivet och väljer fokuspunkt. Om ett ansikte upptäcks kommer kameran att prioritera porträttmotivet.

Anpassade fokusgrupper: [ Group-Area AF (C1) ]/[ Group-Area AF (C2) ]
 • När [ Group-area AF (C1) ] eller [ Group-area AF (C2) ] är markerad kan du justera bredden på den anpassade fokusgruppen genom att hålla in AF-lägesknappen och trycka på 4 eller 2 . Tryck på 1 eller 3 för att välja höjd. Höjd och bredd visas i den övre kontrollpanelen.

  1

  Bredd (antal fokuspunkter)

  2

  Höjd (antal fokuspunkter)

 • Om du håller ögonen på sökaren medan du väljer antalet fokuspunkter kan du förhandsgranska formen på den valda anpassade fokusgruppen.

 • Antalet fokuspunkter kan också väljas med anpassad inställning a10 [ Anpassade grupperingar (C1/C2) ].

Live View-fotografering/filminspelning

Det valda AF-områdesläget visas på monitorn under livevisningsfotografering och filmning.

Alternativ

Beskrivning

!

[ Ansiktsprioriterad AF ]

Kameran känner automatiskt av och fokuserar på porträttmotiv; det valda motivet indikeras med en gul ram. Om flera ansikten (upp till maximalt 16) upptäcks kan du välja ett motiv med multiväljaren.

 • Använd för porträtt.

5

[ Wide-area AF ]

När det gäller [ Normal-AF ] förutom att kameran fokuserar på ett bredare område.

6

[ Normal AF ]

Kameran fokuserar på en punkt som valts av användaren.

n

[ Motivföljande AF ]

Placera fokuspunkten över ditt motiv och tryck på mitten av multiväljaren; fokuspunkten kommer att spåra det valda motivet när det rör sig genom ramen. För att avsluta spårningen, tryck på mitten av multiväljaren igen.

 • Används för att spåra fokus på ett valt motiv.

Manuellt val av fokuspunkt

När ett annat alternativ än [ Autoområdes-AF ], [ Ansiktsprioritet AF ] eller [ Motivföljande AF ] är valt för AF-områdesläge, kan du välja fokuspunkten manuellt. Tryck multiväljaren uppåt, nedåt, åt vänster eller höger ( 1 3 4 2 ) eller diagonalt för att välja fokuspunkt.

Låsning av fokuspunktsval

Val av fokuspunkt kan låsas genom att vrida fokusväljarlåset till " L "-läget. Val av fokuspunkt kan återaktiveras genom att vrida låset till I .