Observera följande punkter när du spelar in filmer:

 • Beroende på minneskortets skrivhastighet kan fotograferingen avslutas innan den maximala längden ( Bildstorlek/bildhastighet och filmkvalitet ) nås.

 • Observera att antalet motiv som kan upptäckas i [ Ansiktsprioriterad AF ] minskar under filminspelning.

 • En 0 -ikon ( Filmer ) indikerar att filmer inte kan spelas in.

 • [ Spotmätning ] är inte tillgänglig under filminspelning.

 • Blixtbelysning ( Använda en blixt på kameran ) kan inte användas.

Filminspelning: Exponeringsläge
 • Om motivet är över- eller underexponerat i läge P eller S , avsluta och starta om livevisning eller välj läge A och justera bländaren.

 • Följande exponeringsinställningar kan justeras under filmning:

Läge

Öppning

Slutartid

ISO-känslighet2

P , S 1

3

A

4

3

M

4

4

44

 1. Exponeringskontroll i läge S är samma som i läge P .

 2. Om [ ] väljs för [ Elektronisk VR ] i filmtagningsmenyn när ISO-känsligheten är inställd på ett värde från Hi 0,3 till Hi 5, begränsas ISO-känsligheten till 102400.

 3. Den övre gränsen för ISO-känslighet kan väljas med alternativet [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Maximal känslighet ] i filmtagningsmenyn.

 4. Om [ ] väljs för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Auto ISO-kontroll (läge M) ] i filminspelningsmenyn, kan den övre gränsen för ISO-känslighet väljas med [ Maximal känslighet ].

Justering av vitbalansen under filminspelning

Vitbalansen kan justeras under filminspelning genom att hålla ned U -knappen och vrida på huvudkommandoratten. Om [ Auto ] eller [ Fluorescerande ] väljs kan ett underalternativ väljas genom att vrida på underkommandoratten.

Spela in filmer i läge M

I läge M kan slutartiden ställas in på värden mellan 1 / 25 s och 1 / 8000 s (den lägsta tillgängliga slutartiden varierar med bildhastigheten).

Trådlösa fjärrkontroller och fjärrsladdar

Om [ Spela in filmer ] är valt för anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Avtryckarknapp ] kan avtryckarknapparna på trådlösa fjärrkontroller och fjärrsladdar (tillval) tryckas ner halvvägs för att starta livevisning eller tryckas ner helt för att starta och avsluta filminspelning.

Använda en extern mikrofon

Extra ME-1 stereomikrofoner eller ME-W1 trådlösa mikrofoner kan användas för att spela in filmljud.