Använd Fn1 , Fn2 , Fn3 ( C ) eller vertikal Fn- knapp för snabb åtkomst till valda inställningar.

  • Den tilldelade inställningen kan justeras genom att hålla ned motsvarande knapp och vrid på kommandorattarna. I vissa fall kan justeringar göras med både huvud- och underkommandoratten.

  • Använd Anpassade inställningar f3 [ Anpassade kontroller ] och g2 [ Anpassade kontroller ] i menyn Anpassade inställningar för att välja rollerna som dessa knappar spelar under fotografering respektive filminspelning.