Kameran kan anslutas till befintliga nätverk via en tredjeparts Ethernet-kabel som sätts in i kamerans Ethernet-kontakt eller en valfri WT-6 trådlös sändare ansluten via kringutrustningskontakten. Anslutningen är mer tillförlitlig än den som erbjuds av kamerans inbyggda Wi-Fi.

Verktyget för trådlös sändare

Innan du kommer att kunna ladda upp bilder via Wi-Fi måste du para ihop kameran med datorn med hjälp av Nikons programvara för trådlös sändare.

  • När enheterna är ihopparade kommer du att kunna ansluta till datorn från kameran.

  • Verktyget för trådlös sändare är tillgängligt för nedladdning från Nikon Download Center. Var noga med att ladda ner den senaste versionen efter att ha läst versionskommentarerna och systemkraven.

    https://downloadcenter.nikonimglib.com/