AF-ON- knappen kan användas för fokus i autofokusläge.

  • Du kan välja den roll som tilldelas AF-ON- knappen. Använd Anpassade inställningar f3 [ Anpassade kontroller ] och g2 [ Anpassade kontroller ] i menyn Anpassade inställningar för att välja de roller som knappen spelar under fotografering respektive filminspelning.

AF-ON- knappen för vertikal fotografering

AF-ON- knappen utför samma funktion, men kan endast användas när låset för vertikal fotografering av avtryckaren är upplåst.