Vid bildstorlekar på 1920 × 1080 och 1280 × 720 kan du välja ett bildområde med alternativet [ Bildområde ] > [ Välj bildområde ] i filminspelningsmenyn. Välj [ FX ] för att spela in filmer i vad som kallas "FX-baserat filmformat", [ DX ] för att spela in i "DX-baserat filmformat". Skillnaderna mellan de två illustreras nedan.

 • Storleken på de områden som spelats in i FX- och DX-baserade filmformat skiljer sig åt. Skillnaderna visas nedan.

  Formatera

  Område registrerat

  TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerFX-baserat filmformat

  Ungefär. 35,9 × 20,2 mm

  TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerDX-baserat filmformat

  Ungefär. 23,5 × 13,2 mm

 • Filmer inspelade med ett DX-formatobjektiv och [ ] valt för [ Bildområde ] > [ Auto DX-beskärning ] i filminspelningsmenyn spelas in i DX-baserat filmformat.

 • Val av bildområde är inte tillgängligt vid ramstorlekar på 3840 × 2160 och "1920 × 1080 beskärning". Bildområdet ändras inte när ett DX-objektiv är monterat.

 • Aktivering av elektronisk vibrationsreducering genom att välja [ ] för [ Elektronisk VR ] i filminspelningsmenyn minskar storleken på beskärningen, vilket ökar den skenbara brännvidden något.