För att spela upp röstmemon, tryck på Fn3 ( C )-knappen när du tittar på fotografier markerade med h -ikoner.

i -menyn

Röstmemon kan också spelas upp genom att markera [ Spela röstmemo ] i uppspelningsmenyn och trycka på J

Avbryter uppspelning

Om du trycker på avtryckaren eller använder andra kamerakontroller kan uppspelningen avslutas. Uppspelningen avslutas automatiskt när en annan bild väljs eller kameran stängs av.

Ta bort röstmemon

För att radera röstmemot från det aktuella fotot, tryck på O ( Q )-knappen; en bekräftelsedialogruta kommer att visas som visas.

  • Om du vill radera både fotot och röstmemot markerar du [ Bild och röstmemo ] och trycker på O ( Q ).

  • Om du bara vill ta bort röstmemot markerar du [ Endast röstmemo ] och trycker på O ( Q ).

  • För att avsluta utan att radera vare sig fotot eller röstmemot, tryck på K .

  • Om bilden togs med två minneskort isatta och [ Säkerhetskopiering ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valt för [ Roll spelad av kortet i plats 2 ] markerar du antingen [ Vald bild ] eller [ Samma bilder på w och x ] och tryck på O ( Q ) för att visa en bekräftelsedialog. För att ta bort enbart röstmemo från bilden på kortet i den aktuella kortplatsen, välj [ Voice memo only ] efter att ha valt [ Selected image ].