Välj objekten som visas i i menyerna under fotografering. Använd Custom Setting f1 [ Customize i menu ] för att välja objekten som visas under sökaren fotografering, Custom Setting f2 [ Customize i menu (Lv) ] för att välja objekten som visas under live view-fotografering och Custom Setting g1 [ Customize i menu ] för att välja objekten som visas under filminspelning. Proceduren för att anpassa i menyerna beskrivs nedan.

 1. Markera den position du vill ändra och tryck på J .

  En lista över de objekt som är tillgängliga för den valda positionen kommer att visas.

 2. Markera önskad post och tryck på J .
  • Objektet kommer att tilldelas den valda positionen och alternativen som visas i steg 1 kommer att visas.

  • Upprepa steg 1 och 2 efter önskemål.

 3. Tryck på G -knappen.

  Ändringar kommer att sparas och menyn Anpassade inställningar kommer att visas.