Innan du tar bilder, kontrollera batterinivån och antalet återstående exponeringar.

Batterinivå

Kontrollera batterinivån innan du tar bilder. Batterinivån visas i den övre kontrollpanelen och i sökaren.

Översta kontrollpanelen

Sökare

Beskrivning

L

Batteri fulladdat.

K

Batteriet är delvis urladdat.

J

I

H

d

Låg batterinivå. Ladda batteri eller färdigt reservbatteri.

H
(blinkar)

d
(blinkar)

Avtryckaren avaktiverad. Ladda eller byt batteri.

Minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar

Den övre kontrollpanelen och sökaren visar antalet ytterligare bilder som kan tas med nuvarande inställningar (dvs. antalet återstående exponeringar).

  • Den övre kontrollpanelen visar kortplatsen eller kortplatserna som för närvarande innehåller ett minneskort (exemplet visar ikonerna som visas när korten sätts i båda kortplatserna).

  • I standardinställningarna är [ Overflow ] valt för [ Roll spelad av kort i kortplats 2 ] i fototagningsmenyn. När två minneskort sätts i kommer bilder först att spelas in på kortet i kortplats 1, och byter till kortplats 2 när kortet i kortplats 1 är fullt.

  • Om två minneskort är isatta kommer kameran att visa antalet ytterligare bilder som kan spelas in på kortet i kortplats 1. När kortet i kortplats 1 är fullt visar displayen antalet återstående exponeringar på kortet i kortplats 2.

  • Värden över 1000 avrundas nedåt till närmaste hundratal. Till exempel visas värden i närheten av 1400 som 1,4 k.

  • Om minneskortet är fullt eller ett kortfel har uppstått blinkar ikonen för den berörda kortplatsen.