Menylista

Kameran har följande menyer. För en mer fullständig beskrivning av enskilda menyalternativ, se kapitlet "Menyguide" i referensmanualen . Vissa objekt kanske inte visas beroende på kamerainställningar eller typen av objektiv, blixt eller annat tillbehör som är anslutet.

UPPSPELNINGSMENY

Radera

Uppspelningsmapp

Visningsalternativ för uppspelning

Ta bort bilder från båda platserna

PB-plats för inspelning i två format

Filtrerade uppspelningskriterier

Bildgranskning

Efter radering

Efter sprängning, visa

Rotera högt

Kopiera bild(er)

Dölj bild

Bildspel

FOTO SHOOTING MENY

Menybank för fotografering

Utökade fotomenybanker

Lagringsmapp

Filnamn

Roll spelad av kort i plats 2

Bildområde

Bildkvalitet

Bildstorlek

NEF (RAW)-inspelning

ISO-känslighetsinställningar

vitbalans

Ställ in bildkontroll

Hantera bildkontroll

Färg rymd

Aktiv D-Lighting

Lång exponering NR

Hög ISO NR

Vinjettkontroll

Diffraktionskompensation

Automatisk distorsionskontroll

Flimmerreducering

Blixtkontroll

Automatisk bracketing

Multipel exponering

HDR (högt dynamiskt omfång)

Intervalltimerfotografering

Time-lapse film

Focus shift fotografering

Silent live view-fotografering

MOVIE SHOOTING MENY

Återställ filminspelningsmenyn

Filnamn

Destination

Bildområde

Ramstorlek/bildhastighet

Filmkvalitet

Filmfiltyp

ISO-känslighetsinställningar

vitbalans

Ställ in bildkontroll

Hantera bildkontroll

Aktiv D-Lighting

Hög ISO NR

Diffraktionskompensation

Flimmerreducering

Elektronisk VR

Mikrofonkänslighet

Dämpare

Frekvenssvar

Reducering av vindbrus

Hörlursvolym

Tidskod

ANPASSAD INSTÄLLNINGSMENY

Anpassade inställningar bank

en autofokus

a1

AF-C prioritetsval

a2

AF‑S prioritetsval

a3

Fokusspårning med låsning

a4

Fokuspunkter som används

a5

Lagra punkter efter orientering

a6

AF-aktivering

a7

Enpunkts AF-klockområde

a8

3D-spårande ansiktsdetektion

a9

Ansiktsavkänning för gruppområde AF

a10

Anpassade grupperingar (C1/C2)

a11

Auto-AF-ansiktsavkänning

a12

Startpunkt för automatisk områdes-AF

a13

Fokuspunkt uthållighet

a14

Begränsa valet av AF-områdesläge

a15

Restriktioner för autofokusläge

a16

Fokuspunkt omslutande

a17

Fokuspunktsalternativ

a18

Manuell fokusring i AF-läge

b Mätning/exponering

b1

stegvärde för ISO-känslighet

b2

EV-steg för exponeringskontroll

b3

Exp./blixtkomp. stegvärde

b4

Enkel exponeringskompensation

b5

Matrismätning

b6

Centerviktat område

b7

Finjustera optimal exponering

b8

Behåll exp. när f/ ändras

c Timers/AE-lås

c1

Avtryckare AE-L

c2

Standby timer

c3

Självutlösare

c4

Övervaka avstängningsfördröjning

d Fotografering/visning

d1

Kontinuerlig fotograferingshastighet

d2

Max. kontinuerlig frigivning

d3

Val av begränsningsläge

d4

Synkronisera. alternativ för släppläge

d5

Exponeringsfördröjningsläge

d6

Elektronisk främre gardinslutare

d7

Förlängda slutartider (M)

d8

Begränsa valbart bildområde

d9

Filnummersekvens

d10

Topphöjdpunkter

d11

Visning av ramrutnät

d12

Bakre kontrollpanel

d13

LCD-belysning

d14

Livevisning i kontinuerligt läge

d15

Optisk VR

e Gaffling/blixt

e1

Blixtsynkroniseringshastighet

e2

Blixts slutartid

e3

Exponeringskomp. för blixt

e4

Auto N ISO-känslighetskontroll

e5

Flash burst prioritet

e6

Modelleringsblixt

e7

Automatisk bracketing (läge M)

e8

Bracketing ordning

e9

Alternativ för bracketing burst

f Kontroller

f1

Anpassa i -menyn

f2

Anpassa i -menyn (Lv)

f3

Anpassade kontroller

f4

Multiväljare mittknapp

f5

Slutarspd & bländarlås

f6

Anpassa kommandorattar

f7

Multiväljare

f8

Släpp knappen för att använda ratten

f9

Omvända indikatorer

f10

Alternativ för livevisningsknappar

f11

D brytare

f12

Uppspelning i helskärmsläge

f13

Föredrar underväljarcentrum

g film

g1

Anpassa i -menyn

g2

Anpassade kontroller

g3

Multiväljare mittknapp

g4

Markera display

INSTÄLLNINGSMENY

Formatera minneskort

Språk

Tidszon och datum

Övervaka ljusstyrkan

Övervaka färgbalansen

Virtuell horisont

Informationsdisplay

Alternativ för AF-finjustering

Objektsdata utan CPU

Rengör bildsensorn

Lås upp spegeln för rengöring

Bild Dust Off ref foto

Pixelmappning

Bildkommentar

Upphovsrättsinformation

IPTC

Alternativ för röstmemo

Beep alternativ

Pekkontroller

HDMI

Platsdata (inbyggd)

Alternativ för trådlös fjärrkontroll (WR).

Tilldela fjärrkontroll (WR) Fn-knapp

Flygplansläge

Anslut till smart enhet

Anslut till PC (inbyggt Wi-Fi)

Trådbundet LAN/WT

Överensstämmelsemärkning

Batteriinformation

Slits tomt frigöringslås

Spara/ladda menyinställningar

Återställ alla inställningar

Firmware version

RETUSCHMENY

NEF (RAW) bearbetning

Trim

Ändra storlek

D-Lighting

Korrigering av röda ögon

Räta ut

Distorsionskontroll

Perspektivkontroll

Svartvit

Bildöverlagring

Trimma film

MIN MENY

Lägg till objekt

Ta bort föremål

Rangordna objekt

Välj flik