Följ stegen nedan för att välja den aktuella bilden för uppladdning till en smart enhet, dator eller ftp-server.

 • Menyalternativen i som används för att välja bilder för uppladdning varierar beroende på vilken typ av enhet som är ansluten:

  • [ Välj för att skicka till smart enhet ]: Visas när kameran är ansluten till en smart enhet via inbyggd Bluetooth med [ Anslut till smart enhet ] i inställningsmenyn ( Anslut till Smart Device ).

  • [ Välj att skicka till dator ]: Visas när kameran är ansluten till en dator via inbyggt Wi-Fi med [ Anslut till PC (inbyggt Wi-Fi) ] i inställningsmenyn ( Anslut till PC (Inbyggt Wi-Fi) ).

  • [ Välj att skicka (trådbundet LAN/WT) ]: Visas när kameran är ansluten till en dator eller ftp-server via Ethernet eller en valfri WT-6 trådlös sändare med hjälp av [ Wired LAN/WT ] i inställningsmenyn ( Trådbundet LAN/WT ).

 • Filmer kan inte väljas för uppladdning när kameran är ansluten till en smart enhet via SnapBridge-appen.

 • Den maximala filstorleken för filmer som laddas upp på annat sätt är 4 GB.

 1. Välj önskad bild och tryck på i -knappen.

 2. Markera [ Välj att skicka till smart enhet ], [ Välj att skicka till dator ] eller [ Välj att skicka (trådbundet LAN/WT) ] och tryck på J .

  Bilder som är avsedda för en smart enhet är markerade med en W -ikon, medan de som är avsedda för en dator eller ftp-server är markerade med u .

Tar bort uppladdningsmarkering

För att ta bort uppladdningsmarkeringen, upprepa steg 1 och 2.