För snabb åtkomst till ofta använda inställningar, tryck på i -knappen eller tryck på i -ikonen i live-view-displayen för att visa i -menyn.

  • Markera objekt med multiväljaren och tryck mitt på multiväljaren för att visa alternativ. Markera önskat alternativ och tryck mitt på multiväljaren för att välja och återgå till i menyn.

  • För att avbryta och återgå till föregående display, tryck på i knappen.

  • Olika menyer visas under sökarfotografering, livevisning och filminspelning.

Nedtonade föremål

Vissa objekt och menyalternativ kan vara otillgängliga beroende på kamerastatus. Otillgängliga objekt visas i grått och kan inte väljas.

Kommandorattarna
  • Huvudkommandoratten kan användas för att välja inställning för objektet som för närvarande är markerat i i menyn. Alternativ för den valda inställningen, om några, kan väljas genom att vrida på underkommandoratten.

  • Vissa objekt kan justeras genom att vrida på valfri ratt.

  • Tryck på J för att spara ändringarna. Du kan också spara ändringar genom att trycka ned avtryckaren halvvägs eller markera ett annat objekt.

Stillfotografi i -menyn

Om du trycker på i knappen under stillbildsfotografering visas objekten nedan. Markera önskat objekt med multiväljaren och tryck på J för att visa alternativ.

Sökarfotografering

Live view-fotografering

1

Ställ in bildkontroll

2

Bildtagningsmenybank 1

3

Blixtläge

4

Trådbundet LAN/WT

5

Autofokusläge

6

Fokusspårning med låsning 1

7

Färg rymd

8

Välj bank för anpassade inställningar 1

9

Mätning

10

Aktiv D-Lighting

11

AF-områdesläge

12

Anpassade kontroller

13

Topphöjdpunkter 2

14

Foto live view display WB 2

15

Zoom på delad skärm 2

  1. Visas endast under sökarfotografering.

  2. Visas endast under live view-fotografering.

Anpassa i menyn

Välj objekten som visas i i menyerna. Använd anpassade inställningar f1 [ Anpassa i -meny ] och f2 [ Anpassa i -meny (Lv) ] för att välja objekt som visas i sökaren respektive livefotografering.

Film i -menyn

Om du trycker på i -knappen under filminspelning visas objekten nedan. Markera önskat objekt med multiväljaren och tryck på J för att visa alternativ.

1

Ställ in bildkontroll

2

Ramstorlek och hastighet/bildkvalitet

3

Reducering av vindbrus

4

Trådbundet LAN/WT

5

Autofokusläge

6

Destination

7

vitbalans

8

Mikrofonkänslighet

9

Mätning

10

Elektronisk VR

11

AF-områdesläge

12

Anpassade kontroller

Anpassa i menyn

Använd Custom Setting g1 [ Customize i menu ] för att välja objekten som visas i film i -menyn.

Menyn Uppspelning i

Om du trycker på i -knappen under uppspelning visas en kontextkänslig i -meny med ofta använda uppspelningsalternativ.

Fotouppspelning

Filmuppspelning

Filmuppspelningen pausad